Utreda kravbilden för Miun‐kortet utifrån funktion, säkerhet, kostnad, teknik och hantering, integrationer samt beröring till andra projekt.

Fakta

Projektperiod

010101-200331

Institutioner/avdelningar

Sidan uppdaterades 2023-10-13