Formative assessment management system for generating individualised feedback

Projektet syftar till att utnyttja teknik för att effektivisera formativa bedömningsmetoder inom högre utbildning, med särskilt fokus på att hantera stora studentgrupper.

Sidan uppdaterades 2024-03-22