Peter Mozelius

Docent|Associate Professor

Bakgrund

1999 - 2001 Lärare i Programvaruteknologi
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm

2002 - 2017 IT-pedagog och forskare - Stockholms universitet,
Institutionen för data och systemvetenskap (DSV)

2017 - 2019 Postdok - Mittuniversitetet, Östersund
Institutionen för data och systemvetenskap (DSV)

2019 - 2023 Universitetslektor - Mittuniversitetet, Östersund
Institutionen för data och systemvetenskap (DSV)

2023 - Universitetslektor - Mittuniversitetet, Östersund,
Institutionen för Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem (KKI)

2024 - Gästforskare - Högskolan i Gävle
Digitalisering, Teknologier, Media och Lärande (DTML)

Forskningsområden

Teknikstött lärande
Spelbaserat lärande
Programmeringsundervisning
Livslångt och arbetsintegrerat lärande
ICT4D - Informations- och kommunikationsteknologi för utveckling

Doktorsavhandling:
Mozelius, P. (2014). Education for All in Sri Lanka: ICT4D Hubs for Region-wide Dissemination of Blended Learning (Doctoral dissertation, Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University).

Forskning

ALC - Active Learning Classrooms
HEEL - Higher Education E-learning
Programmering i grund- och gymnasieskola
SPEDAT - SPEl för DAtalogiskt Tänkande
HISTOTREE - Att spela sig igenom historiens förgreningar
Gaming4Coding - Spelbaserad programmering
BUFFL - Branschutveckling för banker och försäkringsbolag
HEaD (Higher Education and Digitalisation) - Teknikstött och livslångt lärande
DTML (Digitalisering, Teknologier, Media och Lärande)

Undervisning

Uppsatshandledning
Vetenskaplig metod
Projektkurs om Generativ AI inom högre utbildning
Utveckling av användbara system med Design science
Introduktion till programmering i textbaserad miljö
Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning mot matematik och teknik

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Håkansson Lindqvist, M. , Mozelius, P. , Jaldemark, J. & Cleveland-Innes, M. (2024). Higher education transformation towards lifelong learning in a digital era : a scoping literature review. International Journal of Lifelong Education, , ss. 24-38.  

Mozelius, P. & Humble, N. (2023). Educational Game Design for Girls and Boys : Towards an Inclusive Conceptual Model for Learning Programming. EAI Endorsed Transactions on Creative Technologies, vol. 10  

Ahmad, A. , Ahlin, K. , Mozelius, P. & Sodhro, A. H. (2023). Exploring the Medical Caregivers' Perceptions of Technology Acceptance for an Online Speech and Language Assessment Application Among Stroke Patients. International Journal On Advances in Life Sciences, vol. 15: 1&2, ss. 1-10.  

Humble, N. & Mozelius, P. (2023). Grades 7–12 teachers' perception of computational thinking for mathematics and technology. Frontiers in Education, vol. 8  

Humble, N. & Mozelius, P. (2023). Making programming part of teachers' everyday life - Programming affordances and constraints for K-12 mathematics and technology. The international journal of information and learning technology, vol. 40: 1, ss. 98-112.  

Humble, N. & Mozelius, P. (2022). Content Analysis or Thematic Analysis : Doctoral Students' Perceptions of Similarities and Differences. Electronic Journal of Business Research Methods, vol. 20: 3, ss. 89-98.  

Ahmad, A. & Mozelius, P. (2022). Human-Computer Interaction for Older Adults : a Literature Review on Technology Acceptance of eHealth Systems. Journal of Engineering Research and Sciences (JENRS), vol. 1: 4, ss. 119-126.    

Holand, I. S. , Mozelius, P. & Skevik, T. O. (2022). Implementation of Emergency Management Exercises as Alternate Reality Games : Students’ Perceptions. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), vol. 17: 6, ss. 181-193.    

Jandrić, P. , Martinez, A. F. , Reitz, C. , Jackson, L. , Grauslund, D. , Hayes, D. , Lukoko, H. O. , Hogan, M. & et al. (2022). Teaching in the Age of Covid-19—The New Normal. Postdigital Science and Education, vol. 4: 3, ss. 877-1015.  

Humble, N. & Mozelius, P. (2022). The threat, hype, and promise of artificial intelligence in education. Discover Artificial Intelligence, vol. 2: 1  

Mozelius, P. (2022). With the Aim of Multi-directed and Work-integrated Professional Development. Electronic Journal of Knowledge Management, vol. 20: 1, ss. 52-62.    

Jaldemark, J. , Håkansson Lindqvist, M. , Mozelius, P. & Ryberg, T. (2021). Editorial introduction : Lifelong learning in the digital era. British Journal of Educational Technology, vol. 52: 4, ss. 1576-1579.  

Granholm, M. , Holand, I. S. , Mozelius, P. & Stjernström, O. (2021). Information sharing during cross‐border collaboration from a dialect continua perspective. Journal of Contingencies and Crisis Management,    

Jandrić, P. , Hayes, D. , Levinson, P. , Christensen, L. L. , Lukoko, H. O. , Kihwele, J. E. , Brown, J. B. , Reitz, C. & et al. (2021). Teaching in the Age of Covid-19—1 Year Later. Postdigital Science and Education, : 3, ss. 1073-1223.    

Humble, N. , Mozelius, P. & Sällvin, L. (2020). Remaking and reinforcing mathematics and technology with programming – teacher perceptions of challenges, opportunities and tools in K-12 settings. The international journal of information and learning technology, vol. 37: 5, ss. 309-321.    

Jandrić, P. , Hayes, D. , Truelove, I. , Levinson, P. , Mayo, P. , Ryberg, T. , Monzó, L. D. , Allen, Q. & et al. (2020). Teaching in the Age of Covid-19. Postdigital Science and Education, vol. 2: 3, ss. 1069-1230.  

Hrastinski, S. , Olofsson, A. D. , Arkenback, C. , Ekström, S. , Ericsson, E. , Fransson, G. , Jaldemark, J. , Ryberg, T. & et al. (2019). Critical Imaginaries and Reflections on Artificial Intelligence and Robots in Postdigital K-12 Education. Postdigital Science and Education, vol. 1: 2, ss. 427-445.    

Mozelius, P. (2018). Game-Construction Students Experiences of Educational Games : Gaming Outcomes and Learning Outcomes. International Journal of Information and Communication Technology in Education, vol. 7: 2, ss. 5-16.    

Mozelius, P. & Hettiarachchi, E. (2017). Critical Factors for Implementing Blended Learning in Higher Education. International Journal of Information and Communication Technologies in Education, vol. 6: 2, ss. 37-51.    

Mozelius, P. , Fagerström, A. & Söderquist, M. (2017). Motivating factors and tangential learning for knowledge acquisition in educational games. Electronic Journal of e-Learning, vol. 15: 4, ss. 343-354.    

Mozelius, P. (2017). Problems Affecting Successful Implementation of Blended Learning in Higher Education : the Teacher Perspective. International Journal of Information and Communication Technologies in Education, vol. 6: 1, ss. 4-13.    

Mozelius, P. , Hernandez, W. , Sällström, J. & Hellerstedt, A. (2017). Teacher Attitudes Toward Game-based Learning in History Education. International Journal of Information and Communication Technologies in Education, vol. 5: 2, ss. 29-50.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Jaldemark, J. , Mozelius, P. & Öhman, P. (2024). Applying Community of Inquiry in designing higher education lifelong learning courses : The case of the BUFFL-project. I The design of digital learning environments : Online and blended applications of the community of inquiry. New York : Routledge. S. 193-214.  

Mozelius, P. & Humble, N. (2023). Design Factors for an Educational Game Where Girls and Boys Play Together to Learn Fundamental Programming. I ArtsIT, Interactivity and Game Creation. Cham : Springer (Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering). S. 134-148.  

Mozelius, P. (2022). A Post-Pandemic Strategy to Support Lifelong and Work-Integrated Learning : Rethinking Pedagogy, Technology, and Collaboration. I Leadership and Management Strategies for Creating Agile Universities. IGI Global. S. 203-219.  

Ahlin, K. , Wästlund, E. , Ahmad, A. , Nöjd, S. , Mozelius, P. & Sodhro, A. H. (2022). IoT in Elementary School for Everyone : A Research Plan. I Challenges of Trustable AI and Added-Value on Health. IOS Press (Studies in Health Technology and Informatics). S. 955-956.  

Humble, N. , Mozelius, P. & Sällvin, L. (2021). Olika programmeringsverktyg och lärares fortbildning : Hinder och möjligheter. I Programmering i skolmatematiken : möjligheter och utmaningar. Lund : Studentlitteratur AB. S. 143-155.

Mozelius, P. (2021). Towards a Model for Multi-directed Lifelong and Work-integrated Professional Development. I Excellence in University Leadership and Management : Case Histories. Reading, UK : ACI Academic Conferences International (University of the Future). S. 41-52.

Hellerstedt, A. & Mozelius, P. (2020). Game-based learning : Three historical approaches for the modern classroom. I Proceedings of the 9th Irish Conference on Game-based learning. Cork : Patrick Felicia. S. 55-63.

Mozelius, P. (2020). Post Corona Adapted Blended Learning in Higher Education. I Responding to Covid-19: The University of the Future : . Reading, UK : ACIL.

Mozelius, P. , Jaldemark, J. , Eriksson Bergström, S. & Sundgren, M. (2020). The Concept of ‘Bringing Your Own Device’ in Scaffolded and Augmented Education. I Augmented Reality in Education : A New Technology for Teaching and Learning. Springer (Springer Series on Cultural Computing). S. 59-70.  

Humble, N. , Mozelius, P. & Sällvin, L. (2020). The Introduction of Programming in K-12 Technology and Mathematics : Teacher choice of programming tools and their perceptions of challenges and opportunities. I Education Applications & Developments V : Advances in Education and Educational Trends. Portugal : inScience Press (Advances in Education and Educational Trends Series). S. 117-126.  

Ahmad, A. , Ahlin, K. & Mozelius, P. (2020). The Technology-Enhanced Requirements for the Three-Fold Stroke Rehabilitation to Support Independent Living. I Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health. Switzerland : Springer Nature.  

Mozelius, P. , Jaldemark, J. , Eriksson Bergström, S. & Sundgren, M. (2019). Augmented Education : Location-Based Games for Real-World Teaching and Learning Sessions. I Augmented Reality Games I. Springer (Augmented Reality Games). S. 217-235.  

Jaldemark, J. , Eriksson Bergström, S. & Mozelius, P. (2019). Orchestrating learning as an emergent practice in the use of location-based games with mobile devices. I Emergent practices and material conditions in learning and teaching with technologies. Cham, Switzerland : Springer. S. 163-180.  

Jaldemark, J. , Håkansson Lindqvist, M. & Mozelius, P. (2019). Teachers’ beliefs about professional development : Supporting emerging networked practices in higher education. I Networked professional learning : Emerging and equitable discourses for professional development. Springer. S. 147-164.  

Mozelius, P. (2018). Furnishing Active Learning Classrooms for Blended Synchronous Learning. I Progress in Education. Volume 54. New York : Nova Science Publishers, Inc..  

Mozelius, P. (2017). Constructionism and Game-Based Learning as Didactic Strategies in Programming Education. I Progress in Education. : Volume 49. Hauppauge, New York, USA : Nova Science Publishers, Inc. (Progress in Education). S. 147-166.

Konferensbidrag

Sällvin, L. , Mozelius, P. & Humble, N. (2023). 3 Games 4 Coding – Do girls feel welcome?. I INTED2023 Proceedings. (INTED Proceedings). S. 4612--4620.  

Mozelius, P. , Sällvin, L. & Humble, N. (2023). An Educational Escape Room for Computational Thinking : Defining the Requirements. I Education and New Developments 2023 – Volume II : Proceedings of Education and New Developments 2023. Lisboa : . S. 190--194.  

Jaldemark, J. , Håkansson Lindqvist, M. , Mozelius, P. & Öhman, P. (2023). Bringing work to school : Transforming higher education through a lifelong and work-integrated learning approach. I ICERI2023 Proceedings. Sevilla, Spain : . S. 1543--1550.  

Humble, N. & Mozelius, P. (2023). Design science for Small Scale Studies : Recommendations for Undergraduates and Junior Researchers. I European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies.. S. 87--92.  

Mozelius, P. , Pechuel, R. , Fernández -Manjón, B. , Kreuzberg, T. , Humble, N. & Sällvin, L. (2023). Development of an Enjoyable Educational Game on Fundamental Programming : Designing for Inclusion and Learning Analytics. I Proceedings of the 17th European Conference on Games Based Learning.. S. 435--442.  

Mozelius, P. , Cleveland-Innes, M. , Håkansson Lindqvist, M. & Jaldemark, J. (2023). Digging deeper with Delphi : The four step Alberta approach. I Proceedings of the 22nd European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies. Reading, UK : (European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies). S. 123--128.  

Shahzad, R. K. , Ström, E. & Mozelius, P. (2023). FAMS : A Formative Assessment Management System for Generating Individualised Feedback. I Responsive and Sustainable Educational Futures : 18th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2023 Aveiro, Portugal, September 4–8, 2023, Proceedings. (Lecture Notes in Computer Science). S. 642--647.  

Mozelius, P. & Håkansson Lindqvist, M. (2023). From the Project Sandbox to the Real World : Work-integrated Professional development for Bank and Insurance Companies. I INTED 2023 Proceedings. Valencia, Spain : (INTED Proceedings). S. 667--672.  

Cleveland-Innes, M. , Jaldemark, J. , Håkansson Lindqvist, M. & Mozelius, P. (2023). Higher education for lifelong learning : Shaping the new global social contract for education. Paper presented at the 17th Higher Education Reform (HER2023) Conference, University of Glasgow, 21-23 June, 2023

Lundberg, E. & Mozelius, P. (2023). How Deep is the Fake? The Potential Effects of Deepfakes on News Media and Entertainment. I Proceedings of the Symposium on AI Opportunities and Challenges : Saioc 2023.

Jaldemark, J. & Mozelius, P. (2023). Lifelong learning, work-integrated learning, and higher education in a digital era. Paper presented at the 16th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain, 13-15 November, 2023

Karannagoda, K. , Harischandra, I. , Abeyvickrama, H. , Hettiarachchi, E. & Mozelius, P. (2023). Nebula, a Gamification Framework for a High-quality Online Learning Experience. I ICERI2023 Proceedings. Sevilla, Spain : . S. 11--20.  

Humble, N. , Mozelius, P. & Sällvin, L. (2023). Need-Based Game Design : Developing a CT Game Based on Educational Needs. I Proceedings of the 17th European Conference on Games Based Learning.. S. 269--277.  

Bergkvist, L. , Ahlin, K. , Humble, N. , Mozelius, P. & Johansson, J. (2023). Redesigning Professional Development on Digital Transformation Using Andragogy as a Theoretical Lens. I Proceedings of the 22nd European Conference on e-Learning : ECEL 2023.. S. 25--32.  

Brodén, K. , Bergkvist, L. , Humble, N. , Mozelius, P. & Johansson, J. (2023). Redesigning Technology Enhanched Professional Development to Facilitate Lifelong Learning. I ICERI2023 Proceedings. Sevilla, Spain : . S. 604--611.  

Mozelius, P. (2023). Teacher Professional Development for Programming Education : A Lifelong Activity. I ICERI2023 Proceedings. Sevilla, Spain : . S. 660--666.  

Mozelius, P. (2023). Teacher Training on Fundamental Programming for Mathematics and Technology : What are the Course Takeaways?. I Education and New Developments 2023 – Volume I : Proceedings of Education and New Developments 2023. Lisboa : (Education and New Developments). S. 191--195.  

Hellerstedt, A. & Mozelius, P. (2023). Teaching with Technology Trees : Game-based Learning for History Education. I ICERI2023 Proceedings. Sevilkla, Spain : . S. 53--60.  

Mozelius, P. , Cleveland-Innes, M. , Håkansson Lindqvist, M. & Jaldemark, J. (2023). The transition of higher education for continuous lifelong learning : Expert views on the need for a new infrastructure. I Proceedings of the 24th European Conference on Knowledge Management. Lisbon : . S. 916--923.  

Humble, N. & Mozelius, P. (2022). Content Analysis or Thematic Analysis : Similarities, Differences and Applications in Qualitative Research. I Proceedings of the 21st European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies ECRM 2022 : A Conference Hosted By University of Aveiro Portugal 2-3 June 2022. Reading, UK : (European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies). S. 76--81.    

Mozelius, P. & Humble, N. (2022). Design Factors for an Educational Game where Girls and Boys Play Together to Learn Fundamental Programming. I 11th EAI International Conference: ArtsIT, Interactivity & Game Creation. (ArtsIT Conference Proceedings)

Mozelius, P. , Bader, S. , Jaldemark, J. , Urbansson, P. & Engström, A. (2022). Educational development - Challenges, opportunities, tools and techniques. I Proceedings of the 21st European Conference on e-Learning - ECEL 2022. Reading, UK : . S. 264--271.  

Mozelius, P. , Humble, N. , Sällvin, L. , Öberg, L. , Pechuel, R. & Fernández-Manjón, B. (2022). How to get the girls Gaming : A Literature Study on Inclusive Design. I Proceedings of the 16th European Conference on Games Based Learning (ECGBL 2022). Reading, UK : . S. 396--402.  

Westin, T. , Neves, J. C. , Mozelius, P. , Sousa, C. & Mantovan, L. (2022). Inclusive AR-games for Education of Deaf Children : Challenges and Opportunities. I Proceedings of the 16th European Conference on Games Based Learning, ECGBL 2022. Reading, UK : . S. 597--604.  

Mozelius, P. (2022). Lessons learnt from the home office : an autoethnographic case study. I Proceedings of the 21st European Conference on e-Learning - ECEL 2022. Brighton, UK : . S. 258--263.  

Jaldemark, J. , Cleveland-Innes, M. , Håkansson Lindqvist, M. & Mozelius, P. (2022). Lifelong learning and the transformation of higher education : A preliminary framework built on networked learning experts’ perceptions. I Networked Learning 2022 : Proceedings for the Thirteenth International Conference on Networked Learning. Aalborg : . S. 292--296.

Håkansson Lindqvist, M. , Olofsson, A. D. & Mozelius, P. (2022). Networked aspects of lifelong work-integrated learning : the BUFFL case. I The Thirteenth International Conference on Networked Learning (NLC2022).

Åhs, F. , Mozelius, P. & Espvall, M. (2022). Preparing Psychologists and Social Workers for the Daily Use of AI. I Proceedings of European Conference on the Impact of AI and Robotics. (Proceedings of the European conference on the impact of artificial intelligence and robotics). S. 1--5.  

Mozelius, P. & Humble, N. (2022). Programming in K-12 Mathematics – A two-step rocket. I 16th International Technology, Education and Development Conference. Valencia : . S. 2389--2397.

Humble, N. & Mozelius, P. (2022). Refurbishing the Educational Escape Room for Programming : Lowering the Threshold and Raising the Ceiling. I Proceedings of the 16th European Conference on Games Based Learning (ECGBL 2022). Reading, UK : . S. 280--287.  

Mozelius, P. , Olofsson, A. D. & Håkansson Lindqvist, M. (2022). Reinforcing Work-integrated Learning with Technology Enhancement and the Concept of Bringing Your Own Data. I Proceedings of 16th International Technology, Education and Development Conference.  

Mozelius, P. , Jama, A. & Castberg, A. (2022). Would you like to have your social skills assessed by a softbot? : AI-supported recruitment processes. I 4th European Conference on the Impact of Artificial Intelligence and Robotics.. S. 64--71.  

Mozelius, P. (2021). A Set of Theoretical Assumptions for Evaluation and Redesign of Teacher Training Courses on Programming. I The 15th International Technology, Education and Development Conference : INTED 2021. Valencia : (Proceedings of The International Technology, Education and Development Conference). S. 2249--2257.

Holand, I. S. , Mozelius, P. & Skevik, T. O. (2021). A structured and dynamic model for emergency management exercises. I Proceedings of the 18th ISCRAM Conference. (Proceedings of the International ISCRAM Conference). S. 186--197.  

Mozelius, P. , Olofsson, A. D. & Håkansson Lindqvist, M. (2021). Academy meets the Industry : a Study of the User Perspective on an Online Continuous Education in Banking and Insurance Companies. I Proceedings of ICERI 2021. Valencia :  

Malliarakis, C. , Shabalina, O. & Mozelius, P. (2021). Can you Escape from Dr. Tom Cat’s Lab? Educational Escape Rooms with Scientists, Riddles and Serious Games as Learning Tools. I Proceedings of the 15th European Conference on Game Based Learning, ECGBL 2021.. S. 525--534.    

Humble, N. & Mozelius, P. (2021). Computational Moral Support in Crisis Management : The Idea of Facilitating Decision Making. I NEEDS 2021 - the fifth edition of the Northern European Conference on Emergency and Disaster Studies : hosted by Mid Sweden University and organized by the Risk and Crisis Research Centre 21-23 September 2021..

Humble, N. & Mozelius, P. (2021). Computerised Consequentialism to Support Moral Reasoning and Decision Making in Crisis Management. I Proceedings of the 3rd European Conference on the Impact of Artificial Intelligence and Robotics ECIAIR 2021 : A Virtual Conference Hosted By ISCTE Business School, Instituto Universitário de Lisboa, Portugal18 -19 November 2021. Reading (UK) :    

Mozelius, P. (2021). Deep and Shallow Gamification in Higher Education, what is the difference?. I The 15th International Technology, Education and Development Conference. Valencia : (Proceedings of The International Technology, Education and Development Conference). S. 3150--3156.

Humble, N. & Mozelius, P. (2021). Enhancing Pedagogy to Andragogy in the Redesign of Teacher Training Courses on Programming. I Proceedings of the 20th European Conference on e-Learning (ECEL 2021) : A Virtual Conference Supported by University of Applied Sciences HTW Berlin, Germany. Reading, UK : . S. 210--217.    

Ahmad, A. , Mozelius, P. & Ahlin, K. (2021). Factors Influencing Acceptance of Technology-enhanced Speech and Language Relearning for Stroke Survivors – A Systematic Review. I 7th International Conference on e-Society, e-Learning and e-Technologies Portsmouth, United Kingdom, June 10-12, 2021.. S. 86--91.  

Sodhro, A. H. , Ahlin, K. , Mozelius, P. & Ahmad, A. (2021). Internet of Medical Things for Independent Living and Re-Learning. I Internet of Medical Things for Independent Living and Re-Learning.. S. 1--5.  

Mozelius, P. , Borglund, E. A. M. & Öberg, L. (2021). Scripted collaboration in serious games for crisis management exercises. I EDULEARN21 Proceedings.  

Ahmad, A. , Mozelius, P. , Ahlin, K. & Sodhro, A. H. (2021). Speech and Language Relearning for Stroke Patients- Understanding  User  Needs for Technology Enhancement. Paper presented at the The Thirteenth International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine, eTELEMED 2021, Nice, France, [DIGITAL], July 18-22, 2021.

Ahmad, A. , Ahlin, K. & Mozelius, P. (2021). Technology Acceptance of an Online Speech and Language Assessment Application for Stroke Patients - the Medical Caregivers' Viewpoints. Paper presented at the Tenth International Conference on Global Health Challenges (GLOBAL HEALTH 2021), Barcelona, Spain, October 3-7, 2021.

Humble, N. , Mozelius, P. & Sällvin, L. (2021). You can't Escape Learning, but Maybe you can get out of the room! : Game-based Learning for Programming Education. I Proceedings of the 15th European Conference on Game Based Learning : A Virtual Conference hosted by The University of Brighton, UK, 23-24 September 2021. Reading : (European Conference on Game Based Learning (ECGBL 2021)). S. 359--367.    

Håkansson Lindqvist, M. , Mozelius, P. , Jaldemark, J. & Cleveland-Innes, M. (2020). A literature review of higher education reform and lifelong learning in a digital era. I Enhancing the human experience of learning with technology : New challenges for research into digital, open, distance & networked education.. S. 189--197.  

Mozelius, P. , Jaldemark, J. & Hellerstedt, A. (2020). Aristotle, Comenius, Dewey, Plato and Pokémon GO : Walking with Location-based Games in the Footsteps of Didactic Giants. I DELbA 2020, Designing and Facilitating Educational Location-based Applications.    

Åhs, F. , Mozelius, P. & Dobslaw, F. (2020). Artificial Intelligence Supported Cognitive Behavioral Therapy for Treatment of Speech Anxiety in Virtual Reality Environments. I Proceedings of the European Conference on the Impact of Artificial Intelligence and Robotics. Reading, UK :    

Håkansson Lindqvist, M. , Mozelius, P. , Sundgren, M. , Jaldemark, J. & Öhman, P. (2020). Building a network for collaborative support in professional development . I NETWORKED LEARNING 2020 : PROCEEDINGS FOR THE TWELFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NETWORKED LEARNING. Kolding, Denmark : . S. 108--111.    

Mozelius, P. & Hellerstedt, A. (2020). How you can prepare your students for the future, if you take a look at the past. I INTED2020 Proceedings. Valencia, Spain : (Proceeedings of the International Technology, Education and Development Conference). S. 2814--2818.  

Mozelius, P. & Humble, N. (2020). Lessons learnt from teacher professional development in programming. I Proceeedings of the 14th International Technology, Education and Development Conference. Valencia, Spain : . S. 3903--3908.

Ahmad, A. & Mozelius, P. (2020). On the Importance of Tailor-made Speech Relearning Software for Stroke Rehabilitation. I Proceedings of the 6th International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health - Volume 1: ICT4AWE.. S. 176--179.  

Mozelius, P. (2020). Scripted collaboration for enhanced learning outcomes in virtual crisis management exercises. Paper presented at the Needs 2020, Östersund, 10-12 mars, 2020  

Ahmad, A. , Ahlin, K. & Mozelius, P. (2020). Technology-enhanced speech and language relearning for stroke patients : defining requirements for a software application development. Paper presented at the 11th Scandinavian Conference on Information Systems (SCIS2020), Sundsvall, Sweden, [DIGITAL], August 10-12, 2020.  

Mozelius, P. , Ahmad, A. & Ahlin, K. (2020). The Use of Virtual Reality Applications in Stroke Rehabilitation for Older Adults : Technology Enhanced Relearning. I 6th International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health.. S. 145--155.  

Mozelius, P. , Håkansson Lindqvist, M. , Jaldemark, J. & Öhman, P. (2020). Towards a Support Model for Work Integrated Professional Development : a first evaluation of the CHIM steps. I 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation.. S. 64--69.

Mozelius, P. , Ahlin, K. & Ahmad, A. (2019). A game-based approach for motoric stroke rehabilitation : defining the requirements. I Proceedings of ECGBL 2019. Reading, UK : (Proceedings of the European Conference on Game Based Learning). S. 519--526.  

Humble, N. & Mozelius, P. (2019). Artificial Intelligence in Education - a Promise, a Threat or a Hype?. I Proceedings of the European Conference on the Impact of Artificial Intelligence and Robotics, EM-Normandie Business School Oxford, UK, 31 October-1 November 2019. England : . S. 149--156.    

Hansson, H. , Mozelius, P. , Jungselius, A. & Boman, W. (2019). Chat yourself into the society : The development of an audio-visual online environment for the newly arrived. I INTED2019 Proceedings. Valencia : (INTED proceedings). S. 553--557.  

Ahmad, A. & Mozelius, P. (2019). Critical Factors for Human Computer Interaction of eHealth for Older Adult. I Proceedings of the 2019 the 5th International Conference on e-Society, e-Learning and e-Technologies. Vienna : . S. 58--62.    

Ahlin, K. , Ahmad, A. & Mozelius, P. (2019). Determining Testbed Requirements for Technology Enhanced Speech Rehabilitation after Stroke -the Informed Co-workers' View Point. I GLOBAL HEALTH 2019 : The Eighth International Conference on Global Health Challenges.. S. 20--27.  

Hellerstedt, A. & Mozelius, P. (2019). Game-based learning : a long history. Paper presented at the Irish Conference on Game-based Learning 2019, Cork, Ireland, June 26-28, 2019

Öberg, L. , Nyström, C. , Hrastinski, S. , Mozelius, P. & Söderback, J. (2019). Interaction and group work in blended synchronous higher education : exploring effects on learning outcomes, satisfaction and retention. I Proceedings of 18th European Conference of e-learning, ECEL. UK : . S. 420--427.  

Humble, N. & Mozelius, P. (2019). Learning Analytics For Programming Education: Obstacles And Opportunities. I 12th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain), 11-13 November 2019. Valencia (SPAIN) : . S. 6159--6166.

Humble, N. , Mozelius, P. & Sällvin, L. (2019). On the Role of Unplugged Programming in K-12 Education. I Proceedings of the 18th European Conference on e-Learning, ECEL. Reading, UK : . S. 224--230.    

Mozelius, P. , Ulfenborg, M. & Persson, N. (2019). Teacher Attitudes Towards The Integration Of Programming In Middle School Mathematics. I INTED 2019 Proceedings. Valencia : (INTED proceedings). S. 701--706.  

Humble, N. , Mozelius, P. & Sällvin, L. (2019). Teacher Challenges And Choice Of Programming Tools For Teaching K-12 Technology And Mathematics. I Education and new developments (END2019). Porto, Portugal : (Education and new developments). S. 431--435.  

Humble, N. & Mozelius, P. (2019). Teacher Perception Of Obstacles And Opportunities In The Integration Of Programming In K-12 Settings. I EDULEARN19 Proceedings. Palma (Spain) : (EDULEARN19 Proceedings). S. 350--356.  

Humble, N. & Mozelius, P. (2019). Teacher-supported AI or AI-supported teachers?. I Proceedings of the European Conference on the Impact of Artificial Intelligence and Robotics, EM-Normandie Business School Oxford, UK, 31 October-1 November 2019. England : . S. 157--164.    

Ahmad, A. , Mozelius, P. & Ahlin, K. (2019). Testbed requirements for technology enhanced stroke rehabilitation to support independent living. Paper presented at the ICT4AWE 2019 - 5th International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health, Heraklion, Greece, 2-4 May, 2019

Mozelius, P. & Hoff, C. (2019). The Introduction Of Programming In Compulsory School : A Multi-Stakeholder Perspective. I ICERI2019 Proceedings. Valencia, Spain :

Nouri, J. & Mozelius, P. (2018). A Framework For Evaluating And Orchestrating Game Based learning That Fosters Computational Thinking. I EDULEARN18 Proceedings.. S. 1305--1310.    

Sundgren, M. & Mozelius, P. (2018). Active Learning Classrooms to Support Collaborative Group Learning in Higher Education - the Teacher Perspective. Paper presented at the ECER 2018, Bolzano Italy, 4-7 September, 2018    

Malliarakis, C. , Tomos, F. , Shabalina, O. & Mozelius, P. (2018). Andragogy and E.M.O.T.I.O.N. : 7 key factors of successful serious games. I Proceedings of the 12th European Conference on Games Based Learning (ECGBL 2018). Sophia Antipolis, France : (European Conference on Games Based Learning). S. 371--378.  

Mozelius, P. & Nouri, J. (2018). Factors to consider when using learning games for learning programming in K-9 education. I Proceedings of the 12th European Conference on Games Based Learning (ECGBL 2018). Sophia Antipolis, France : (European Conference on Games Based Learning). S. 447--452.  

Hellerstedt, A. & Mozelius, P. (2018). From Comenius to Counter-Strike : 400 years of Game-based learning as a didactic foundation. I Proceedings of the 12th European Conference on Games Based Learning (ECGBL 2018). Sophia Antipolis, France : (European Conference on Games Based Learning). S. 232--239.  

Mozelius, P. & Sundgren, M. (2018). Furnishing for the future - teacher experiences of Active Learning Classrooms. I INTED 2018 PROCEEDINGS. Valencia : (INTED Proceedings). S. 3115--3123.  

Mozelius, P. (2018). It is getting better, a little better – female application to higher education programmes on Informatics and System science. I Proceedings of the International Conference on Gender Research : ICGR 2018. Reading, UK : (Proceedings of the International Conference on Gender Research). S. 245--254.

Mozelius, P. , Eriksson Bergström, S. & Jaldemark, J. (2018). Location-based games as a key to unlock the classroom. I Proceedings of the the 12th European Conference on Games Based Learning, ECGBL 2018. Sophia Antipolis, France :  

Håkansson Lindqvist, M. , Jaldemark, J. & Mozelius, P. (2018). Professional development as a collaborative endeavour of networked learning in higher educational settings : Dissemination of knowledge among teacher training professionals. I Proceedings of the Eleventh International Conference on Networked Learning 2018. (Proceedings of the International Conference on Networked Learning)  

Mozelius, P. , Jaldemark, J. & Håkansson Lindqvist, M. (2018). Teachers’ beliefs about professional development and the use of collaborative online tools in higher educational settings. I Proceedings of the 11th International Conference on Networked Learning 2018. (International Conference on Networked Learning). S. 361--364.  

Mozelius, P. (2018). Teaching The Teachers To Teach Programming : On Course Design and Didactic Concepts. I ICERI2018 Proceedings. Sevilla : (Proceedings of International Conference of Education, Research and Innovation). S. 8031--8037.    

Jaldemark, J. , Eriksson Bergström, S. & Mozelius, P. (2017). Applying mobile devices and game-based learning in formal educational settings : Playing Pokémon Go as a tool for learning in a Swedish elementary school. I Recent Trends in the Digitalization of the Nordic K-12 Schools. Umeå : . S. 1--4.  

Tomos, F. , Shabalina, O. , Malliarakis, C. , Balan, O. & Mozelius, P. (2017). Creativity and game-based learning. I In procedings of the 9th Conference on Education and New Learning Technologies.

Sundgren, M. , Håkansson Lindqvist, M. , Jaldemark, J. , Mozelius, P. & Öberg, L. (2017). Design of Active Learning Spaces for Blended Learning Groups - the Teacher Perspective. I International Forum on Active Learning Classrooms, Minnesota, MN, August 9-11 2017.

Shabalina, O. , Malliarakis, C. , Tomos, F. & Mozelius, P. (2017). Game-Based Learning for Learning to Program : From Learning Through Play to Learning Through Game Development. I Proceedings of the European Conference on Games Based Learning. Reading, UK : (Proceedings of the European Conference on Games Based Learning). S. 571--576.  

Mozelius, P. , Eriksson Bergström, S. & Jaldemark, J. (2017). Learning by Walking - Pokémon Go and Mobile Technology in Formal Education. I ICERI2017 Proceedings. Valencia, Spain : (ICERI Proceedings). S. 1172--1179.    

Mozelius, P. & Olsson, M. (2017). Learning to Program by Building Learning Games. I Proceeedings of European Conference on Games Based Learning. Reading, UK : (Proceeedings of European Conference on Games Based Learning). S. 448--455.  

Olsson, M. & Mozelius, P. (2017). Learning to Program by Playing Learning Games. I Proceedings of the European Conference on Games Based Learning. Reading, UK : (Proceedings of the European Conference on Games Based Learning). S. 498--506.  

Hansson, H. , Qazi, H. , Sundqvist, I. & Mozelius, P. (2017). Online Digital Mentorship : How Might a Digital Communication Tool Facilitate Informal Learning and Integration of Newly Arrived in Sweden. I Proceedings of the 16th European Conference on e-Learning - ECEL 2017. Reading, UK : (Proceedings of the 16th European Conference on e-Learning). S. 178--184.  

Mozelius, P. & Öberg, L. (2017). Play‐based learning for programming education in primary school : The Östersund model. I Proceedings of the 16th European Conference on e-Learning ECEL 2017. Reading : (Proceedings of the European Conference on e-Learning). S. 375--383.  

Ahlin, K. & Mozelius, P. (2017). Redesign and Evaluation of a Technology Enhanced Learning Environment for Thesis Supervision. I ICERI2017 PROCEEDINGS. Sevilla, Spain : (International Conference of Education, Research and Innovation). S. 636--643.    

Proceedings (redaktörsskap)

Jaldemark, J. (ed.) , Håkansson Lindqvist, M. (ed.) , Mozelius, P. (ed.) , Öberg, L. (ed.) , De Laat, M. (ed.) , Bonderup Dohn, N. (ed.) & Ryberg, T. (ed.) (2022). Networked Learning 2022 : Proceedings for the Thirteenth International Conference on Networked Learning. Aalborg : Networked Learning Conference Consortium    

Ahlin, K. (ed.) , Mozelius, P. (ed.) & Sundberg, L. (ed.) (2020). Digitalization in times of transition. Association for Information Systems

Övrigt

Humble, N. , Sällvin, L. & Mozelius, P. (2019). Programmering i matte och teknik. Stockholm : Lärarförbundet. (Pedagogiska magasinet).  

Sidan uppdaterades 2024-02-06