Mål 17 ‑ Genomförande och partnerskap

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Globala målen

Vi har flera forskningsprojekt i samarbete med andra universitet i världen, bland annat inom BioInnovation och cirkulär ekonomi. Vi deltar också i AIMtoFlourish som är ett globalt nätverk för lärosäten för att utbilda om FN:s globala mål.

​Här kan du läsa hur Mittuniversitets forskning och utbildning bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen MÅL 17 - GENOMFÖRANDE OCH PARTNERSKAP. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 3 svenska sidor och 2 engelska sidor som är taggade med MÅL 17 - GENOMFÖRANDE OCH PARTNERSKAP. Innehållet kan variera beroende på språk.

AGERA

Projektet AGERA: "AGEnda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling som RAmverk för samverkan". Projektet samlar åtta svenska UoH med syftet att utveckla våra lärosätens samverkanskapacitet f...

SMICE

SMICE är ett nätverk som arbetar för ett hållbarare samhälle. Allt som görs i SMICE utgår från deltagarnas behov, med målet att se fler hållbara idéer bli verklighet. SMICE är ett samarbete mellan...

Sidan uppdaterades 2023-12-15