AGERA

Projektet AGERA: "AGEnda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling som RAmverk för samverkan". Projektet samlar åtta svenska UoH med syftet att utveckla våra lärosätens samverkanskapacitet för att stärka våra bidrag till Agenda 2030 och uppfyllandet av de globala målen.

Globala målen

Fakta

Projektperiod

180501-210430

Forskningscenter

Projektledare

Johan Lilja

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101428223

Projektmedlemmar

Catrin Johansson

Professor|Professor

+46101428804

Finansiärer

xx