Mål 4 ‑ God utbildning

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Globala målen

Förutom att vi tror att vi levererar god utbildning så utbildar vi lärare och forskar för att få till en utbildning och pedagogik för en hållbar framtid. Ett exemple på det är Hand in Hand som ska stärka den sociala, emotionella och interkulturella kompetensens hos såväl elever som skolpersonal.

​Här kan du läsa hur Mittuniversitets forskning och utbildning bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen MÅL 4 - GOD UTBILDNING. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 6 svenska sidor och 4 engelska sidor som är taggade med MÅL 4 - GOD UTBILDNING. Innehållet kan variera beroende på språk.

HAND in HAND

Projektets huvudbudskap: Alla unga människor ska ges samma möjlighet att delta i, och kunna tillägna sig, en inkluderande undervisning med hög kvalitet.

HAND in HAND - Empowering teachers

I projektet fokuseras på hur utveckling av socialt och emotionellt lärande samt ökad medvetenhet om mångfald i skola och samhälle kan bidra till att stärka lärare i sin yrkesroll i samhällen som...

Kvalitet i förskolor

Syftet med projektet är att utveckla metoder och arbetssätt för att skapa samsyn kring vad kvalitet i förskolan är samt utveckla förskolechefernas förmågor att arbeta med systematiskt kvalitetsarbe...

Härnösands kommun

Härnösands kommun och Mittuniversitetet har ett samverkansavtal som stärker kopplingen mellan forskning, samhälle och näringsliv och skapar en gemensam kraft för utveckling och hållbar tillväxt.

Sidan uppdaterades 2023-12-15