Mål 5 ‑ Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Globala målen

Forum för genusvetenskap samlar forskare från hela universitetet och bedriver innovativ jämställdhetsforskning med nationell och internationell spets.

​Här kan du läsa hur Mittuniversitets forskning och utbildning bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen MÅL 5 - JÄMSTÄLLDHET. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 3 svenska sidor och 3 engelska sidor som är taggade med MÅL 5 - JÄMSTÄLLDHET. Innehållet kan variera beroende på språk.

Sidan uppdaterades 2023-12-15