Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Globala målen

Hållbar marksanering och bioremediation av förorenad mark samt fällningsdammar i mittsverige är två exempel på forskningsprojekt som drivs av Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande. 

​Här kan du läsa hur Mittuniversitets forskning och utbildning bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 4 svenska sidor och 4 engelska sidor som är taggade med RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA. Innehållet kan variera beroende på språk.

ECWA-NOR

Forskningsprojektet ECWA-NOR har som målsättning att säkra kvaliteten i våra vattendrag genom analys och spårning av tarmbakterier och e-DNA.

Sidan uppdaterades 2023-01-18