Mål 6 ‑ Rent vatten och sanitet för alla

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Globala målen

Hållbar marksanering och bioremediation av förorenad mark samt fällningsdammar i mittsverige är två exempel på forskningsprojekt som drivs av Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande. 

​Här kan du läsa hur Mittuniversitets forskning och utbildning bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen MÅL 6 - RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 4 svenska sidor och 4 engelska sidor som är taggade med MÅL 6 - RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA. Innehållet kan variera beroende på språk.

ECWA-NOR

Forskningsprojektet ECWA-NOR har som målsättning att säkra kvaliteten i våra vattendrag genom analys och spårning av tarmbakterier och e-DNA.

Sidan uppdaterades 2023-12-15