På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen KVALITETSTEKNIK. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 5 svenska sidor och 2 engelska sidor som är taggade med KVALITETSTEKNIK. Innehållet kan variera beroende på språk.

Att mäta det omätbara

Syftet med projektet är att designa och testa en aktuell och fokuserad process och modell som stödjer och synliggör det totala värdet av investeringar av digitala lösningar, med fokus på...

Nytt forskningsprojekt ska ge säkrare vårdkedja

När hälso- och sjukvården minskar sina kostnader blir ofta vårdkedjan hårt belastad och följden blir snabba förflyttningar av patienter. Ett omfattande forskningsprojekt ska nu ge ny kunskap om hur...

Kvalitetsteknik - ett seriöst forskningsområde?

Efter att ha gått igenom över 11 000 akademiska publiceringar som gjorts under 40 år ställer sig forskaren Daniel Carnerud frågan: Är kvalitetsforskning något seriöst eller är det bara akademisk...

Sidan uppdaterades 2017-10-24