Syftet med projektet är att designa och testa en aktuell och fokuserad process och modell som stödjer och synliggör det totala värdet av investeringar av digitala lösningar, med fokus på välfärdslösningar, i Östersunds kommun.

Ekonomi

Finansiärer

Östersunds kommun logotyp

Sidan uppdaterades 2022-12-27