På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen FASTIGHET. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 5 svenska sidor och 1 engelsk sida som är taggade med FASTIGHET. Innehållet kan variera beroende på språk.

Inspirerande CER-dag

Den 27 oktober arrangerade CER en temadag om digitalisering och kundbemötande med särskild koppling till bank, försäkring, pension, fastighet och revision.

CER beviljas strukturfondsmedel

Projektet ”Hållbart Samhällsbyggande (HåSa): Från mellersta Norrland till Europas glesa bygder” har via Tillväxtverket beviljats stöd med 5,87 mkr ur Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Sidan uppdaterades 2019-11-12