CER beviljas strukturfondsmedel

Spara favorit 23 jun juni 2016

Projektet ”Hållbart Samhällsbyggande (HåSa): Från mellersta Norrland till Europas glesa bygder” har via Tillväxtverket beviljats stöd med 5,87 mkr ur Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Projektets övergripande mål är att medverka till förbättrad attraktivitet, innovationskraft och konkurrenskraft för företag och organisationer inom byggande- och boendesektorn. ”Det är ett välkommet tillskott till vår verksamhet och det stärker dessutom vårt samarbete med tre andra forskningsenheter vid Mittuniversitetet”, kommenterar Peter Öhman, centrumledare för CER.

För mer information kontakta Peter Öhman
peter.ohman@miun.se


Relaterade sidor:

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.