Hur kan vi bevara biologiskt mångfald vid vattenkraftstationer? - Mittuniversitetet och Jämtkraft

Vad innebär egentligen biologisk mångfald och hur fungerar en kolsänka? Och kan det egentligen användas vid vattenkraftstationer? Lyssna till Anders Jonsson, forskare och Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef, Jämtkraft, i ett öppet webbinarium under ForskarFredag Vetenskapsveckan 23-27 november.

Vattenkraft älv
Foto: Björn Dahlfors- dahlfors.com Jämtkraft AB.

Webbinariet hålls via Zoom, ingen anmälan krävs. Välkommen!

Länk till webbinariet

Biologisk mångfald är viktigt för att skapa en bra framtid för alla levande arter. I Jämtkrafts arbete vid vattenkraftstationer är det därför väldigt viktigt ta hänsyn till detta för att inte påverka djur och natur och fortsätta stärka ekosystemen.

Jämtkraft har därför inlett ett samarbete med Mittuniversitetets forskare som under en tid har utfört mätningar av så kallad kolflödesbalans vid en av Jämtkrafts vattenkraftstationer. Detta för att undersöka om vattenkraft kan användas som kolsänka – det vill säga binda koldioxid från atmosfären.

Vad innebär egentligen biologisk mångfald och hur fungerar en kolsänka? Och kan det egentligen användas vid vattenkraftstationer?

Lyssna till Anders Jonsson, forskare Mittuniversitetet och Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef, Jämtkraft, när de berättar om samarbetet och de första preliminära resultaten från mätningarna.

Jämtkraft ger även sin syn på framtidens forskningsbehov och Mittuniversitetet visar hur de kan möta det.

Mittuniversitetets Vetenskapsvecka under ForskarFredag

Mellan den 23-27 november veckan håller våra forskare 10 olika webbinarier på temat Forskning för en hållbar framtid. Lyssna till spännande forskning om miljömätningar med toppmodern teknik, hållbart friluftsliv och mycket mer. För de yngre målgrupperna kommer det att finnas filmer där vi visar upp våra forskningsmiljöer.
Hela programmet finns på: www.miun.se/forskarfredag

Om ForskarFredag

Den sista fredagen i september är utlyst som European Researchers’ Night av EU-kommissionen. I över 370 städer i Europa erbjuds tiotusentals aktiviteter där allmänheten träffar forskare och upptäcker hur spännande och vardagsnära forskning kan vara. Målgruppen är den breda allmänheten och syftet är att visa upp aktuell forskning, öka allmänhetens kunskap samt locka till studier. Sedan 2006 har de svenska aktiviteterna knutits samman under det gemensamma namnet Forskarfredag och koordinerats av föreningen Vetenskap och Allmänhet, VA.
Mer information finns på: www.forskarfredag.se

Talare