Hur påverkas studenterna av distansundervisning?

Idag sker mycket av undervisningen på distans under den pågående pandemin. Hur kan vi hitta sätt att motverka isoleringen för studenterna? Lyssna till forskaren Lena-Maria Öberg i ett öppet webbinarium under ForskarFredag, vetenskapsveckan 23-27 november.

Rollup med texten "Var nära på avstånd"

Webbinariet hålls i Zoom, ingen anmälan krävs. Välkommen!

Länk till webbinariet

Idag sker mycket av undervisningen på distans under den pågående pandemin. Naturliga mötesplatser och interaktion riskerar att försvinna för studenterna. Hur kan vi hitta sätt att motverka isoleringen? Hur kan vi få dem att känna samhörighet via digitala mötesplatser?

Lyssna till ett webbinarium med Lena-Maria Öberg, lektor i systemvetenskap, Risk and Crisis Research Center, där hon berättar om hur Mittuniversitetet arbetar med denna högst aktuella fråga.

Mittuniversitetets Vetenskapsvecka under ForskarFredag

Mellan den 23-27 november veckan håller våra forskare 10 olika webbinarier på temat Forskning för en hållbar framtid. Lyssna till spännande forskning om miljömätningar med toppmodern teknik, hållbart friluftsliv och mycket mer. För de yngre målgrupperna kommer det att finnas filmer där vi visar upp våra forskningsmiljöer.
Hela programmet finns på: www.miun.se/forskarfredag

 

Om ForskarFredag

Den sista fredagen i september är utlyst som European Researchers’ Night av EU-kommissionen. I över 370 städer i Europa erbjuds tiotusentals aktiviteter där allmänheten träffar forskare och upptäcker hur spännande och vardagsnära forskning kan vara. Målgruppen är den breda allmänheten och syftet är att visa upp aktuell forskning, öka allmänhetens kunskap samt locka till studier. Sedan 2006 har de svenska aktiviteterna knutits samman under det gemensamma namnet Forskarfredag och koordinerats av föreningen Vetenskap och Allmänhet, VA.
Mer information finns på: www.forskarfredag.se

Talare:

Lena-Maria Öberg

Universitetslektor

010-142 88 02