FULLBOKAD. Skogsinnovatörer är en kreativ tävling där deltagarna tävlar mot varandra för att försöka att lösa olika samhällsutmaningar med skogen som resurs. Ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Skogen i skolan och Technichus.

Ett träd som är planterat i en trasig glaskula för att symbolisera skogsinnovation

För Inbjudna skolor i Härnösand

Skogsinnovatörerna är ett tillfälle att arbeta tematiskt, lustfyllt, entreprenöriellt och värdeskapande genom kreativt lärande för både elever och lärare. 
Temat för projektet är - VAD ÄR FRAMTIDENS INNOVATION FÖR/FRÅN SKOGEN?

Detta tema går att koppla till ett antal ämnen i läroplanen för årskurs 7-9 och flera av de globala målen.

Bakgrund och uppdrag för konceptet presenteras av verksam forskare från Mittuniversitetet, där eleverna får grundläggande kunskap om skogen som resurs och olika infallsvinklar på hur man kan tänka kring uppdraget.
Därefter kommer arbetsprocessen att genomföras på plats i
skolan under handledning av ordinarie lärare med stöttning av Technichus och Skogen i Skolan.
När man arbetar med utvecklingsprocesser så är det viktigt att man strävar efter att ha en strategi som bidrar till att man kan gå från ”start till mål”. Därför är processen som leder till målet en väldigt viktig faktor i detta arbete. Målet med projektet är att eleverna ska utveckla ämnesspecifika förmågor/kunskaper i enlighet med kursplaner/läroplaner. Men det ger också möjlighet att prova på en processorienterad arbetsmetod. Eleverna får utveckla de entreprenöriella förmågorna bland annat genom att:

  • Arbeta med ett verkligt uppdrag och en verklig mottagare
  • Se möjligheter, vara kreativa och öppna för nya idéer.
  • Att få möjlighet att presentera sina idéer.

Arbetet startar under ForskarFredga och finalen går av stapeln i november då en Skogsinnovatör utses.