Om tävlingen | miun.se

Norrlands största designtävling för gymnasister

Designopen Kick-off
Janne Lövgren introducerar verkstad.

Tävlingsuppgift

Uppdragsbeskrivning Design Open 2022/23 Förenkla avfallshanteringen i hemmet I Sverige finns det lagar och regler som säger att varje hushåll har en skyldighet att sortera sitt avfall. Vi är skyldi...

Tidsplan 2022–2023

24 augusti – Anmälan öppnar. Anmälan görs via e-post till  Johanna Hellström . Info fås i separat inbjudan till Kick-Off via e-post 30 september – Sista anmälningsdag för deltagande i Design Open...

Samarbetspartner

Årets samarbetspartner är Miva, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik

Regelverk

Behöriga Alla gymnasieelever i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg samt Dalarnas län oberoende av årskurs som läser på designprogrammet, teknikprogrammet med inriktningen...

Jury

Juryn bedömer och utvärderar tävlingsbidragen

Sidan uppdaterades 2022-05-12