Vid Institutionen för design arrangeras flertalet designseminarier med fokus på aktuell forskning och projekt.

 Gamla bildbanksbilder

Designseminarier våren 2021

Vårens seminarier hålls online. Vid frågor om möjlighet att medverka vid seminarium kontaktas någon av: Anna-Sara Fagerholm, Karina Göransson eller Linda Thompson.

27 januari

Kl. 15.15-16: Society for Artistic Research (SAR), Johan Haarberg, Executive Officer

24 februari

Kl 15.15-16: EDNA master programmet, presentation och reflektion. Chris Ebbert, universitetslektor DES 

31 mars

Kl 15.15-16: Designseminarium (återkommer med agenda)

28 april 

Kl 15.15-16: DES och FODI – gemensamt seminarium, Katarina L. Gidlund, professor IST

 

Designseminarier hösten 2020

Höstens seminarier hålls online. Vid frågor om möjlighet att medverka vid seminarium kontaktas någon av: Anna-Sara Fagerholm, Karina Göransson eller Linda Thompson

30 september

Textseminarium design activism. Anna-Sara Fagerholm, Karina Göransson, Linda Thompson, Institutionen för design, DES, kl. 11.15-12.00, online.

28 oktober

Föredrag och samtal Hållbarhet i designutbildning, Karina Göransson, Anna-Sara Fagerholm, Kristina Brink, kl. 15.15-16.00, online.

25 november

Reflektioner om funktion. Torsten Vesterlund, lektor Industridesign vid Institutionen för design, DES, kl. 15.15-16.00, online.

9 december

Uppföljning workshop om universell utformning. Institutionen för design, DES, kl. 15.15-16.00, online.

 

Designseminarier våren 2020

Institutionens designseminarier hålls i R320 om inget annat anges.

26 februari

Master Design, presentation av Niklas Fagerholm. Lena Lorentzen, Kevin Gater, kl. 15.15-16.30.

17 mars

Forskningsseminarium, presentation av Jonas Boström, opponent Katarina Wetter Edman, kl. 13.15-15.30.

25 mars

Design Activism – presentation av paper från konferensen Needs 2020 Anna-Sara Fagerholm, Karina Göransson, Linda Thompson, kl. 15.15-16.30. 

22 april

Visualisering som forskningsområde, presentation av Mårten Sjöström, kl. 15.15-16.30.

29 april

DEVA, presentation forskningsprojekt och konferens, Lena Lorentzen, kl. 15.15-16.30.

6 maj

Om ekokritik. Vad är det och hur kan design ha nytta av det? Presentation av Carola Nordbäck, kl. 15.15-16.30.

13 maj

Forskning om kategorisering och universell utformning, Per-Olof Hedvall, kl. 15.15-16.30

27 maj

Foodtech som forskningsområde, presentation av Kristina Brink, Anna-Sara Fagerholm, Niklas Fagerholm, kl. 15.15-16.30.