Vid Institutionen för design arrangeras flertalet designseminarier med fokus på aktuell forskning och projekt.

MI7A2728.jpg

Designseminarier våren 2020

Institutionens designseminarier hålls i R320 om inget annat anges.

26 februari

Master Design, presentation av Niklas Fagerholm. Lena Lorentzen, Kevin Gater, kl. 15.15-16.30.

17 mars

Forskningsseminarium, presentation av Jonas Boström, opponent Katarina Wetter Edman, kl. 13.15-15.30.

25 mars

INSTÄLLT
Design Activism – presentation av paper från konferensen Needs 2020 Anna-Sara Fagerholm, Karina Göransson, Linda Thompson, kl. 15.15-16.30. 

22 april

Visualisering som forskningsområde, presentation av Mårten Sjöström, kl. 15.15-16.30.

29 april

DEVA, presentation forskningsprojekt och konferens, Lena Lorentzen, kl. 15.15-16.30.

6 maj

Om ekokritik. Vad är det och hur kan design ha nytta av det? Presentation av Carola Nordbäck, kl. 15.15-16.30.

13 maj

Forskning om kategorisering och universell utformning, Per-Olof Hedvall, kl. 15.15-16.30

27 maj

Foodtech som forskningsområde, presentation av Kristina Brink, Anna-Sara Fagerholm, Niklas Fagerholm, kl. 15.15-16.30.