Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildning man kan läsa vid universitet eller högskola. Utbildningen förbereder för en fortsatt karriär inom akademin eller utanför universitetet.

Forskarutbildningen består dels av forskarutbildningskurser och dels av ett avhandlingsarbete. Utbildning på forskarnivå avslutas med antingen en licentiatexamen eller en doktorsexamen. Den som har genomgått en utbildning på forskarnivå med motsvarande fyra års heltidsstudier och godkänd doktorsexamen har erhållit högsta möjliga utbildningsexamen i Sverige.

Fakultetsnämnderna antar studenter till forskarutbildning. För mer information, kontakta respektive fakultetskansli. 

Licentiatexamen
Licentiatexamen omfattar 120 hp, varav minst 60 hp ska vara en vetenskaplig uppsats. Examensbenämningarna är filosofie licentiatexamen, ekonomie licentiatexamen (i ämnet företagsekonomi) eller teknologie licentiatexamen.

Doktorsexamen
Doktorsexamen omfattar 240 hp, varav minst 120 hp ska vara en vetenskaplig avhandling. Examensbenämningarna är filosofie doktorsexamen, ekonomie doktorsexamen (i ämnet företagsekonomi) eller teknologie doktorsexamen.

Vi har forskarutbildning i följande ämnen

Fakulteten för humanvetenskap

 • Engelska
 • Företagsekonomi
 • Historia
 • Hälsovetenskap
 • Omvårdnad
 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Socialt arbete
 • Sociologi
 • Statsvetenskap
 • Turismvetenskap

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

 • Biologi
 • Data- och systemvetenskap
 • Datateknik
 • Ekoteknik och miljövetenskap
 • Elektronik
 • Informationssystem
 • Kemi
 • Kemiteknik
 • Kvalitetsteknik
 • Matematik
 • Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Sportteknologi och kvalitetsteknik
 • Teknisk fysik

För mer information, kontakta våra forskningshandläggare

Fakulteten för humanvetenskap


Maria Evans
maria.evans@miun.se
Mer om forskarutbildning vid HUV


Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier


Stefan Pettersson
stefan.pettersson@miun.se
Mer om forskarutbildning vid NMT