Utbildning på forskarnivå vid NMT

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildning man kan läsa vid universitet eller högskola. Utbildningen förbereder för en fortsatt karriär inom akademin eller utanför universitetet.

Regelverk

Samlade regler kring forskarutbildningen vid NMT.

Allmänna studieplaner

I den Allmänna studieplanen anges vilka krav som gäller för respektive forskarutbildningsämne inom fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier. Tidigare versioner av studieplaner finns på...

Anvisningar för anmälan om disputation

Här finner du det som krävs för att göra en anmälan till disputation - regler, tidplaner och blanketter. Se gärna över vad som krävs i god tid innan anmälan lämnas in.

Doktorandsida

Informationen på sidan gäller de som är antagna till utbildning på forskarnivå vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, NMT.

Kursplaner forskarutbildning (gamla)

Från och med maj 2015 ska aktiva kursplaner inom utbildning på forskarnivå läggas in i Atlas. Inga resultat kommer att kunna rapporteras in på kurser som inte lagts in i Atlas.

Övriga blanketter och anvisningar

Förslag på milstolpar Intyg om halvtidsseminarium Blankett för byte/komplettering av handledare Blankett för byte av mentor Kravspecifikation för kursplaner (utbildning på forskarnivå) Ladokrutiner...

Sidan uppdaterades 2023-11-15