Här kan du läsa om några av de forskningscenter och forskargrupper där HSV:s forskare medverkar.

 Gamla bildbanksbilder

DEMICOM

Forskning om demokrati och kommunikation i det digitala samhället. Forskningen är tvärvetenskaplig och berör ämnen som journalistik, kriskommunikation, medieutveckling, organisationers kommunikatio...

Nätverket för arbetslivsforskning (NAFS)

NAFS består av forskare från Humanvetenskapliga fakulteten (HUV) vid Mittuniversitet. Det är en tvärvetenskaplig forskargrupp med medlemmar från en rad samhällsvetenskapliga ämnen: kulturgeografi,...

ECOHUM

ECOHUM, the Eco-Humanities Hub, was launched by the Department of Humanities at Mid Sweden University in the spring of 2014.

Risk and crisis research centre

Risk and Crisis Research Centre (RCR) utvecklar och kommunicerar kunskap om risk, kris och säkerhet. Verksamheten består av forskning, utbildning och samverkan med företag, myndigheter och allmänhet.

Forum för genusvetenskap

Forum för Genusvetenskap, FGV, är ett regionalt kunskapscentrum som i samverkan bedriver innovativ forskning med nationell och internationell spets.