Kontakta HSV-institutionen

Prefekt:
Pär Olausson

Proprefekter

Lena Jonsson
Glenn Svedin
Susanna Öhman

Postadress:
HSV
831 25  Östersund
eller
851 70 Sundsvall

Besöksadress:
Kunskapens väg 1
Hus P, Östersund

Holmgatan 10
Hus M, Sundsvall

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Personal och arbetslivsprogrammet
Programansvarig: Jonny Bergman (sociologi), Ulrika Danielsson (psykologi)
Utbildningshandläggare: Maria Sundberg (sociologi), Maria Görlin (psykologi)

Risk- och krishanteringsprogrammet
Programansvarig: Minna Lundgren, Elin Montelius
Utbildningshandläggare: Maria Sundberg

Samhällsvetarprogrammet
Programansvarig: Lasse Reinikainen (sociologi), Sofie Blombäck (statsvetenskap)
Utbildningshandläggare: Carina Ring

Ämneslärarprogrammet
Programansvarig: Glenn Svedin
Utbildningshandläggare: Matilda Dahlén

Magister/masterprogram

Magisterutbildning i engelska studier
Programansvarig: Terry Walker
Utbildningshandläggare: Matilda Dahlén

Magisterutbildning i historia
Programansvarig: Samuel Edquist
Utbildningshandläggare: Matilda Dahlén

Magisterutbildning i litteraturvetenskap
Programansvarig: Sven Anders Johansson
Utbildningshandläggare: Matilda Dahlén

Magisterprogram i religionsvetenskap
Programansvarig: Maths Bertell
Utbildningshandläggare: Matilda Dahlén

Magisterprogrammet i sociologi
Programansvarig: Gunilla Olofsdotter
Utbildningshandläggare: Carina Ring, Maria Sundberg

Magisterprogrammet i statsvetenskap
Programansvarig: Niklas Bolin
Utbildningshandläggare: Carina Ring (Sundsvall) Maria Skoglund (Östersund)

Magisterutbildning i svenska språket
Programansvarig: Ann-Catrine Edlund
Utbildningshandläggare: Matilda Dahlén

Ämnen

Engelska
Ämnesföreträdare: Terry Walker
Studierektor: Martin Shaw
Fakultetshandläggare: Matilda Dahlén

Genusvetenskap
Ämnesföreträdare: Angelika Sjöstedt-Landén
Studierektor: Karin Jarnkvist, Elin Montelius
Fakultetshandläggare: Carina Ring (Sundsvall) Maria Sundberg (Östersund)

Historia
Ämnesföreträdare: Samuel Edquist
Studierektor: Erik Nydahl
Fakultetshandläggare: Matilda Dahlén

Kriminologi
Ämnesföreträdare: Teresa Silva
Studierektor: Fredrik Andersson
Fakultetshandläggare: Carina Ring

Litteraturvetenskap
Ämnesföreträdare: Sven Anders Johansson
Studierektor: Eva Nordlinder
Fakultetshandläggare: Matilda Dahlén

Religionsvetenskap
Ämnesföreträdare: Maths Bertell
Studierektor: Anna-Pya Sjödin
Fakultetshandläggare: Matilda Dahlén

Sociologi
Ämnesföreträdare: Roine Johansson
Studierektor: Karin Jarnkvist, Elin Montelius 
Fakultetshandläggare: Carina Ring (Sundsvall) Maria Sundberg (Östersund)

Statsvetenskap
Ämnesföreträdare: Stefan Dahlberg
Studierektor: Gustav Lidén 
Fakultetshandläggare: Carina Ring (Sundsvall) Maria Skoglund (Östersund)

Svenska språket
Ämnesföreträdare: Ann-Catrine Edlund
Studierektor: Helena S Andersson
Fakultetshandläggare: Matilda Dahlén

Svenska som andra språk
Ämnesföreträdare: Elzbieta Strzelecka
Studierektor: Helena S Andersson
Fakultetshandläggare: Matilda Dahlén