Medarbetare på HSV

Spara favorit 28 jan januari 2019

Samhällsvetenskap

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Förvaltningsjuridiska programmet 
Programansvariga: Eva Lindahl-Toftegaard (juridik) och John Högström (statsvetenskap)

Kriminologprogrammet
Programansvarig: Fredrik Andersson
Fakultetsadministratör: Carina Ring

Personal och arbetslivsprogrammet
Programansvarig: Angelika Sjöstedt-Landén (sociologi), Ulrika Danielsson (psykologi),
Pär Löfstrand (psykologi)
Fakultetsadministratör: Lena Jörgensen (sociologi), Maria Görlin (psykologi)

Risk- och krishanteringsprogrammet
Programansvarig: Minna Lundgren, Elin Montelius
Fakultetsadministratör: Lena Jörgensen

Samhällsvetarprogrammet
Programansvarig: Malin Bolin (sociologi), Sara Nyhlén (statsvetenskap)
Fakultetsadministratör: Carina Ring

Magister/masterprogram
Magisterprogrammet i sociologi
Programansvarig: Roine Johansson
Fakultetsadministratör: Carina Ring, Lena Jörgensen

Magisterprogrammet i statsvetenskap
Programansvarig: Niklas Bolin
Fakultetsadministratör: Carina Ring , Lena Jörgensen

Genusvetenskap
Studierektor: Karin Jarnkvist
Ämnesföreträdare: Katarina Giritli-Nygren

Kriminologi
Studierektor: Ann-Sofie Erixon
Ämnesföreträdare: Teresa Silva

Sociologi
Studierektor: Karin Jarnkvist
Ämnesföreträdare: Roine Johansson

Statsvetenskap
Studierektor: Gustav Lidén, Niklas Bolin 
Ämnesföreträdare: Susanne Wallman Lundåsen

Humaniora

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Program

Ämneslärarprogrammet
Programansvarig: Glenn Svedin
Fakultetsadministratör: Lena Jonsson

Magisterutbildning i litteraturvetenskap
Programansvarig: Sven Anders Johansson
Fakultetsadministratör: Carina Sundström

Magisterutbildning i svenska språket
Programansvarig: Ann-Catrine Edlund
Fakultetsadministratör: Carina Sundström

Magisterutbildning i engelska studier
Programansvarig: Terry Walker
Fakultetsadministratör: Katarina Näslund

Magisterutbildning i historia
Programansvarig: Roland Anrup
Fakultetsadministratör: Katarina Näslund

Ämnen

Engelska
Ämnesansvarig: Terry Walker
Studierektor: Martin Shaw

Historia
Ämnesansvarig: Per Sörlin
Studierektor: Erik Nydahl

Litteraturvetenskap
Ämnesansvarig: Sven Anders Johansson
Studierektor: Peter Degerman

Religionsvetenskap
Ämnesansvarig: Jörgen Magnusson
Studierektor: Anna-Pya Sjödin

Svenska språket
Ämnesansvarig: Ann-Catrine Edlund
Studierektor: Helena Andersson