Medarbetare på HSV

Spara favorit 4 nov november 2019

Samhällsvetenskap

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Personal och arbetslivsprogrammet
Programansvarig: Malin Bolin (sociologi), Olov Hemmingsson (sociologi), Ulrika Danielsson (psykologi)
Utbildningshandläggare: Lena Jörgensen (sociologi), Maria Görlin (psykologi)

Risk- och krishanteringsprogrammet
Programansvarig: Minna Lundgren, Elin Montelius
Utbildningshandläggare: Lena Jörgensen

Samhällsvetarprogrammet
Programansvarig: Lasse Reinikainen (sociologi), Sara Nyhlén (statsvetenskap)
Utbildningshandläggare: Carina Ring

Magister/masterprogram

Magisterprogrammet i sociologi
Programansvarig: Gunilla Olofsdotter
Utbildningshandläggare: Carina Ring, Lena Jörgensen

Magisterprogrammet i statsvetenskap
Programansvarig: Niklas Bolin
Utbildningshandläggare: Carina Ring , Lena Jörgensen

Ämnen

Genusvetenskap
Studierektor: Karin JarnkvistLinda Kvarnlöf
Ämnesföreträdare: Katarina Giritli-Nygren

Kriminologi
Studierektor: Lena Jonsson
Ämnesföreträdare: Teresa Silva

Sociologi
Studierektor: Karin JarnkvistLinda Kvarnlöf  
Ämnesföreträdare: Roine Johansson

Statsvetenskap
Studierektor: Gustav Lidén
Ämnesföreträdare: Bo Svensson

Humaniora

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Program

Ämneslärarprogrammet
Programansvarig: Helena S Andersson
Utbildningshandläggare: Katarina Näslund

Magisterutbildning i litteraturvetenskap
Programansvarig: Sven Anders Johansson
Utbildningshandläggare: Matilda Dahlén

Magisterutbildning i svenska språket
Programansvarig: Ann-Catrine Edlund
Utbildningshandläggare: Matilda Dahlén

Magisterutbildning i engelska studier
Programansvarig: Terry Walker
Utbildningshandläggare: Matilda Dahlén

Magisterutbildning i historia
Programansvarig: Per Sörlin
Utbildningshandläggare: Matilda Dahlén

Magisterprogram i religionsvetenskap
Programansvarig: Jörgen Magnusson
Utbildningshandläggare: Matilda Dahlén

Ämnen

Engelska
Ämnesansvarig: Terry Walker
Studierektor: Martin Shaw

Historia
Ämnesansvarig: Per Sörlin
Studierektor: Erik Nydahl

Litteraturvetenskap
Ämnesansvarig: Sven Anders Johansson
Studierektor: Peter Degerman

Religionsvetenskap
Ämnesansvarig: Jörgen Magnusson
Studierektor: Anna-Pya Sjödin

Svenska språket
Ämnesansvarig: Ann-Catrine Edlund
Studierektor: Helena S Andersson

Svenska som andra språk
Ämnesansvarig: Elzbieta Strzelecka
Studierektor: Helena S Andersson