Anställda inom ämnet engelska

Rachel Allan

Universitetslektor|Senior Lecturer

Irina Shaw

Universitets-/Högskolelektor |Lecturer

Nicholas Sheppard

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

+46 (0)10-1428101

Sidan uppdaterades 2024-01-23