Nicholas Sheppard

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

Bakgrund

Adjunkt i engelska

Undervisning

Kurser på A-nivån:
Kultur i engelskspråkiga länder
Engelskspråkig litteratur
Språkfärdighet (skriftlig och muntlig)

Business Writing

Övrigt

Studierektor

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Deutschmann, M. , Dyrvold, K. , Gregersdotter, K. , Sheppard, N. & David , M. (2006). Kollaborativ Inlärning som startpunkt för utveckling av internetkurser inom ämnet engelska. I Från vision till praktik: Språkutbildning och informationsteknologi. Patrik Svensson (red.).. S. 215-240.

Sidan uppdaterades 2023-09-21