Homogeniseringsteori

Spara favorit 24 apr april 2014

Homogeniseringsteori behandlar effektiva egenskaper och mikrovariationer hos heterogena material. Det kan röra sig om värmeledning och elasticitet i kompositmaterial eller strömning av vätska som filtreras genom finfördelade material. Ytterst handlar det om att upprätta en mekanik för heterogena material baserad på modern funktionalanalys och teori för partiella differentialekvationer i kombination med klassiska naturlagar.

Gruppen gruppen består av professor Anders Holmbom, docent Liselott Flodén, lektor Marianne Olsson Lindberg, doktorand Tatiana Lobkova och timlärare Pernilla Jonasson. Arbetet inriktar sig på multiskalemetoder med särskild fördjupning mot paraboliska partiella differentialekvationer med flera skalor i både tid och rum. Fyra doktorsavhandlingar har producerats inom gruppen mellan 2007 och 2012.

Arbete har påbörjats med modellering av mekanismer i celler. Här medverkar professor Erika Schagatay, med inriktning på fysiologi, som biträdande handledare och ett nationellt och internationellt nätverk med forskare från bl.a. FOI i Linköping och University of Canterbury, Nya Zeeland, har börjat etableras.

För mer information kontakta Anders Holmbom.