Pernilla presenterade sin licentiatavhandling om homogenisering av partiella differentialekvationer

Torsdag 10 juni presenterade Pernilla Johnsen sin licentiatavhandling i matematik, "Homogenization of Partial Differential Equations using Multiscale Convergence Methods".

Pernilla Johnsen licentiatseminarium
Opponent Niklas Wellander, biträdande handledare Jens Persson och Anders Holmbom, respondent Pernilla Johnsen, biträdande handledare Marianne Olsson samt ordförande och huvudhandledare Liselott Flodén, firar efter att avhandlingen godkänts.

Originaliteten hos forskningen i avhandlingen är homogeniseringsresultaten och, för de studerade paraboliska problemen, anpassade kompakthetsresultat av multiskalekonvergenstyp.

Runt 20 personer medverkade vid licentiatseminariet som hölls i Zoom.

Huvudhandledare: Docent Liselott Flodén

Biträdande handledare: Professor Anders Holmbom, docent Marianne Olsson Lindberg och universitetslektor Jens Persson

Opponent: Dr. Niklas Wellander, FOI Totalförsvarets forskningsinstitut

Sammanfattning

Avhandlingens fokus ligger på periodisk homogenisering av partiella differentialekvationer tillsammans med några tillämpliga konvergensbegrepp. Närmare bestämt studeras paraboliska problem som har både rumsliga och tidsliga mikroskopiska svängningar och en, i gränsprocessen, försvinnande koefficient av volumetrisk värmekapacitetstyp. Ett hyperboliskt-paraboliskt problem med två rumsliga mikroskopiska skalor studeras också. Verktygen som används är evolutionsvarianter av multiskalekonvergens och v-svag multiskalekonvergens, som är utvidgningar av eller nära besläktade med den klassiska tvåskalekonvergensmetoden. Originaliteten hos forskningen i avhandlingen är homogeniseringsresultaten och, för de studerade paraboliska problemen, anpassade kompakthetsresultat av multiskalekonvergenstyp.

Stort gratis till Pernilla och all lycka till i det fortsatta arbetet!

Ladda ner avhandlingen från Diva