Disputationer och licentiatseminarier vid Mittuniversitetet

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen DISPUTATIONER OCH LICENTIATSEMINARIER VID MITTUNIVERSITETET. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 11 svenska sidor och 27 engelska sidor som är taggade med DISPUTATIONER OCH LICENTIATSEMINARIER VID MITTUNIVERSITETET. Innehållet kan variera beroende på språk.

Thanh Tran ny doktor vid STC

Den 29 september presenterade Thanh Tran sin doktorsavhandling "Enhancing Machine Failure Detection with Artificial Intelligence and Sound Analysis".

Yali Nie ny doktor vid STC

Den 16 februari presenterade Yali Nie sin doktorsavhandling "Deep Learning Approaches Toward Skin Lesion Classification with Dermoscopic Images".

Doktorsavhandling framlagd vid DEMICOM

Fredag den 22 april försvarade Milda Malling sin doktorsavhandling ”The Story Behind the News: Informal and Invisible Interactions between Journalists and Their Sources in Two Countries", en studie...

Forskaren som blev doktorand

Den 28 maj disputerade Per Becker i sociologi. Ett par månader tidigare blev han befordrad till professor i risk och hållbarhet vid Lunds universitet. Hur kommer det sig att man väljer att skriva t...

Licentiatseminarium med Annika Hasselblad

Den 2 mars hölls licentiatseminarium i data- och systemvetenskap med Annika Hasselblad som försvarade sin avhandling: Values Behind Welfare Technology and Their Possible Realization. Hon höll en...

DEMICOM har en ny filosofie doktor

Fredag den 12 juni försvarade Terje Lindblom sin doktorsavhandling ”Bakom bilderna - bildjournalister och bildjournalistik i ett marknadsorienterat journalistiskt fält”, en studie om de sociala...

Sidan uppdaterades 2021-06-30