Huvudsyftet med forskarutbildningen i psykologi är att hjälpa studenterna att bli självständiga och skickliga forskare.

Lediga doktorandtjänster annonseras på universitetets sida för lediga anställningar.

Forskarutbildningen

Forskarutbildningen i psykologi kan leda till en doktorsexamen (240 poäng) eller till en licenciatexamen (120 poäng). Studietakten kan vara på helfart (80% studier, 20% undervisning eller andra administrativa uppgifter) eller på halvfart (minst 50% studier). Beroende på studietakten tar doktorsutbildningen 4 till 8 år medan licenciatutbildningen tar 2 till 4 år. I programmen ingår både doktorandkurser och skrivande av en avhandling.

Forskning

Psykologi undersöker emotion, kognition och beteende i människor. På psykologiavdelningen forskar vi inom flera olika områden inklusive grundforskning om uppmärksamhet, perception, emotion, språk och utveckling, men också tillämpad forskning om förebyggande och behandling av dålig hälsa (somatisk och/eller psykologisk). Nya studenter kommer att höra till forskningsgruppen som bäst passar studentens avhandlingsämne. Läs mer om våra forskningsprojekt här.

Upplägg

Varje student rekommenderas en huvudhandledare och en biträdande-handledare. Studentens avhandlingsämne och handledarens kunskaper avgör vilka handledare rekommenderas. Doktorander är en del av avdelningen tillsammans med andra medarbetare och förväntas delta i avdelningsmöten samt högre seminarier.

Mer information