Forskningen vid institutionen är inom psykologi uppdelad i fyra övergripande kategorier: klinisk psykologi, emotion och kognition, utvecklingspsykologi, samt arbets- och socialpsykologi. Inom socialt arbete är inriktningen det sociala arbetets senmoderna utmaningar.

Sidan uppdaterades 2021-09-28