PSYLABs mailinglista

På psykologiavdelningen i Östersund utförs kontinuerligt diverse spännande studier och forskare är ofta i behov av deltagare. Vi bjuder dig till en mailinglista om du är intresserad av att få inbjudan för att potentiellt delta i någon eller några av våra spännande studier.

Anmälan till PSYLABs maillista

Samtyckes element

Kontaktpersoner mailinglistan:

Sidan uppdaterades 2022-08-26