På psykologiavdelningen i Östersund utförs kontinuerligt diverse spännande studier och forskare är ofta i behov av deltagare. Vi bjuder dig till en mailinglista om du är intresserad av att få inbjudan för att potentiellt delta i någon eller några av våra spännande studier.

Vi utför många olika typer av studier, med allt ifrån enkäter till att mäta hjärnvågor, till att undersöka hur vi agerar i grupp. Om du är med i mailinglistan ska du emellanåt få mail med inbjudan till att delta i en pågående studie. Du väljer helt själv vilka av studierna du vill delta i, och du har absolut ingen skyldighet att delta i någon av våra studier även om du står med på vår mailinglista. Du kan naturligtvis gå ur mailinglistan när du vill.

Om du vill läggas till i vår mailinglista och få chansen att delta i våra spännande och banbrytande studier, var god skicka in namn och e-postadress:

Anmälan till PSYLABs maillista

Kontaktpersoner mailinglistan: