Mittuniversitetets psykologmottagning

Psykologmottagningen är en öppen utbildningsmottagning på campus i Östersund som riktar sig till vuxna. Behandlingsarbetet bedrivs av psykologkandidater i slutet av sin utbildning och är kostnadsfritt.

Väntrum, psykologimottagningen

Anmäl dig här:

Hantering av personuppgifter

Kontakt

Anna Leiler

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

+46 (0)10-1428578