Mål 3 ‑ God hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Globala målen

Vi har två institutioner som inriktar sig på god hälsa och välbefinnande: det är institutionerna för Hälsovetenskap och Omvårdnad. De har både forskning och utbildning som omfattar allt från global folkhälsa till idrottsfysiologi.

​Här kan du läsa hur Mittuniversitets forskning och utbildning bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen MÅL 3 - GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 18 svenska sidor och 14 engelska sidor som är taggade med MÅL 3 - GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE. Innehållet kan variera beroende på språk.

Halvtidskoll i butikens friskvårdssatsning

Under fyra dagar i slutet av november testades ett hundratal anställda vid ICA Maxi hos Nationellt vintersportcentrum (NVC) på Campus Östersund. Det var halvtidsuppföljning i friskvårdssatsningen.

Fantastiska söksiffror till nygammalt program

Med 223 förstahandssökande och totalt 978 sökande, när ansökan stängde, gjorde Programmet för psykisk hälsa/ohälsa – särskild komplicerad problematik en fantastisk comeback i år.

Butikschefen testar hela personalens kondition

Daniel Faxing som är butikschef på ICA Maxi kontaktade Nationellt vintersportcentrum (NVC) för att få hjälp med hälsosatsningen för personalen. Nu har omkring 130 st i personalstyrkan testat sin...

Teaching recovery techniques

Projektet syftar till att pröva ut en gruppintervention, Teaching Recovery Techniques (TRT), för att förebygga traumarelaterade symptom bland nyligen anlända barn och unga.

Hyperborean

Hur påverkas luftvägarna av fysisk aktivitet i kyla? Detta är huvudfrågan i detta forskningsprojekt som startade 2015.

Refugee Health Screener

På uppdrag av Socialstyrelsen följer forskare på Miun implementeringen av självskattningsskalan Refugee Health Screener (RHS) i elevhälsan runt om i landet. Det långsiktiga målet är att förbättra o...

SAHA

Utveckling och utvärdering av internetbaserade metoder för bedömning och behandling av psykisk ohälsa bland personer med flyktingbakgrund. Arbetet sker i samarbete med LiU och KI.

Säkerhetssystem mot huvudskador

Med hjälp av en konstruerad hjärna med många sensorer ska forskarna få kunskap om vad som händer i hjärnan vid trauma mot huvudet. På så sätt kan ännu bättre säkerhetsutrustning utformas som skydda...

Armcykling - mekaniska och fysiologiska effekter

Vilken betydelse har olika sittpositioner vid cykling på armcykel? Ny studie väntas ge tränare och aktiva ökad kunskap om för- och nackdelar med olika positioner som används inom parasport och om d...

AMIR - forskningsprojekt

Forskningsprojektet AMIR (assessment of mental health and early intervention for refugees) syftar till att utveckla och utvärdera metoder för bedömning och intervention av psykisk ohälsa bland...

Sidan uppdaterades 2023-12-15