Skola klass Mostphotos

Utbildning på forskarnivå i pedagogik ges sedan hösten 2007 vid Mittuniversitetet. Utbildningen omfattar totalt 240 hp och består av en kursdel om 90 hp och en avhandlingsdel om 150 hp. Kursdelen består dels av obligatoriska kurser och dels av så kallade specialkurser. Doktoranderna kan även läsa ett begränsat antal individuella kurser. De som handleder doktoranderna i pedagogik har som regel minst docentkompetens. 

Utbildning på forskarnivå i pedagogik ligger organisatoriskt under Fakultetsnämnden för humanvetenskap. Se regler och riktlinjer som nämnden har beslutat ska gälla för utbildning på forskarnivå