Placering i kommun/övningsskoleområde

Spara favorit

Vad innebär det att bli placerad i kommun eller i ett övningsskoleområde?

När du placeras för vfu första gången knyts du till den kommunen/det övningsskoleområdet för resten av din utbildningstid. Du kan dock tillåtas att göra en utflykt till ett annat område om det finns en pedagogisk motivering. Läs mer i Vfu-handboken. Du kan även se frågan om "utflykt och byte".