Vfu utanför Miuns region

Spara favorit

När en student önskar vfu i en kommun utanför vår *region kontaktar vi aktuell kommuns närmsta lärosätes vfu-organisation med en förfrågan om placering. Ibland går det bra, men vi kan inte ge någon 100 %-ig garanti att vi alltid lyckas. Av den anledningen måste man som student vara beredd att åka en bit, inom eller utanför sin kommun, alternativt göra vfun i vår region där vi kan garantera vfu-placering.

Alla Sveriges lärosäten har skrivit vfu-avtal med kommuner i sin region vilket innebär att dessa kommuner har förbundit sig med ansvar att placera "sina" lärarstudenter i första hand. Om det finns ytterligare platser kan studenter från andra lärosäten komma i fråga.

*Västernorrland, Jämtland och norra Hälsingland