Långa eller korta stavar? Det är frågan som Marcus ställer

Mån 02 maj 2022 08:00

Marcus Nilsson läser Magisterprogrammet i idrottsvetenskap. Han har fått ett uppsatsbidrag från Mittuniversitetet idrottsakademi. I sitt uppsatsarbete ska han undersöka hur längden på stavarna påverkar ryggmuskulaturen.

Dubbelbild med ett porträtt och en bild med personen på skidor.

Sök idrottsakademins uppsatsbidrag – sista ansökningsdag 31/1

Vad betyder det för dig att få detta stipendium?

– Jag är väldigt tacksam att få ta del av detta stipendium och det ger mig extra motivation att genomföra ett riktigt bra arbete. Det innebär att jag får fortsätta applicera teoretisk kunskap praktiskt vilket både är stimulerande och roligt.

– Bidraget från Mittuniversitetet idrottsakademi möjliggör finansiering av resor för att utföra datainsamlingen. Det kommer även bidra till att vi kommer kunna använda avancerad mätutrustning som finns tillgängligt på Nationellt Vintersportcentrum där testerna kommer att genomföras.

Hur är kontakten med Svenska Skidförbundet?

– Eftersom detta är en del i ett större forskningsprojekt har jag förmånen att samarbeta med min handledare Marie Ohlsson och Mikael Swáren, Skiduniversitetet i Östersund samt Svenska Skidförbundet. I första hand är det Mikael som har tagit hand om kontakten med skidförbundet.

Hur kommer resultaten från studien att användas i praktiken?

– Projektet syftar till att undersöka hur ryggmuskulaturen påverkas vid stakning på plant underlag samt uppför och om muskelaktiveringen påverkas av längden på stavarna. För att ännu mer kunna tillämpa resultaten från projektet kommer det att vara indelat i två delar, där första delen (denna D-uppsats) avser att undersöka ryggmuskulaturens påverkan vid stak-åkning på rullband. Den andra delen avser att undersöka om det finns skillnader mellan att staka på snö jämfört med rullskidåkning.

– Vi vill öka kunskapen kring ryggmuskulaturens aktivering vid stakning och undersöka om det finns situationer som är mer eller mindre gynnsamma för ryggmuskulaturen vid stakning i längdskidåkning. I den här studien har vi valt att enbart inkludera erfarna längdskidåkare som tävlar på nationell och internationell elitnivå för att kunna studera skidåkare med en välutvecklad teknisk förmåga.

Läs mer om Mittuniversitetets idrottsakademi.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-11-21