Mittuniversitetet har en unik och framstående position inom fältet idrott. Sedan 2018 är vi ett Riksidrottsuniversitet där idrottsforskning, idrottsrelaterade utbildningar och elitidrottare möts för att utvecklas och utbyta erfarenheter.

Kontakt

Idrottskoordinator: Agnes Wredenberg

Parasportkoordinator: Marie Ohlsson

Vetenskaplig koordinator: Marko Laaksonen

Övriga frågor: idrott@miun.se

Övriga kontaktpersoner

Intervjuer med studenter

På sociala medier

Nyheter

Bidrag till C- eller D-uppsats relaterad till elitidrott

Mittuniversitetets idrottsakademi utlyser bidrag på vardera 10 000 kr till två uppsatser som ska vara på C- eller D-nivå. Uppsatsen ska skrivas under 2020-2021. OBS! sista ansökningsdag har flyttats fram till 1 december i år.

Kontakt

Agnes Wredenberg

Koordinator|Coordinator

010-142 86 26