Hur pratar vi om svåra ämnen? Svenska Skidförbundet lanserar utbildning för hållbara idrottare

Tis 14 feb 2023 15:02

Svenska Skidförbundet lyfter frågor som berör psykiskt och fysiskt välmående med två nya utbildningar kopplade till handböckerna Den hållbara skidåkaren och Den hållbara idrottaren. Martina Höök, doktorand på Mittuniversitetet och längdlandslagstränare har en nyckelroll i hela processen.

Illustration som föreställer en energibalansmätare.

Förhoppningen är att detta ska vara en hjälp för att kunna utbilda idrottare, ledare och vårdnadshavare/föräldrar och skapa dialog om det som är svårt att prata om.

Svenska Skidförbundet vill vara en förebild för alla idrotter och ge möjlighet till utbildning som ökar kunskapen och förståelsen för hur aktiva idrottare bibehåller både fysiskt och psykiskt välmående. Ett första steg var lanseringen av handböckerna Den hållbara skidåkaren och Den hållbara idrottaren. Båda dessa handlar om hur idrottare kan sträva efter en hållbar energibalans och lyfter frågor om till exempel ätstörningsproblematik, stress, överträning, sömnbrist och symptom relaterade till kvinnligt och manligt hormon.

Den hållbara skidåkaren var först ut och har sitt ursprung från ett forskningsprojekt om kvinnliga idrottare på Mittuniversitetet som genomfördes av bland andra Martina Höök som är doktorand och längdlandslagstränare. Höök skrev Den hållbara skidåkaren utifrån sina egna erfarenheter inom längdskidåkningen tillsammans med dietisten Emma Lindblom och psykologen Emma Forsén Mantilla. Denna har sedan utvecklats till ytterligare en handbok med namnet Den hållbara idrottaren, en modifierad version med en bredare målgrupp som vänder sig till alla idrottare.

Hela nyheten hos Svenska Skidförbundet


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-04-18