Att vara ett Riksidrottsuniversitetet betyder att vi har ett uppdrag av Riksidrottsförbundet och specialidrottsförbund att utveckla svensk idrott.

Logo Riksidrottsuniversitet

Som Riksidrottsunivarsitet ger vi elitidrottare möjlighet till anpassade studier, vi bedriver forskning och utveckling samt elittränarutbildning. I vårt uppdrag ingår också parasportrelaterade utvecklingprojekt.

Vi har lång erfarenhet

Mittuniversitetet har sedan länge hjälpt elitidrottare att kombinera studier med en idrottskarriär inom skidor. Att vi nu är ett Riksidrottsuniversitet innebär att elitidrottare, oavsett idrott, är välkomna att ta del av en anpassad studiegång. 

I avtalet med Riksidrottsförbundet ingår att utreda möjligheten för att skapa ett akademiskt kompetenscentrum för parasport vid Mittuniversitetet vilket sker i samarbete med Svenska Parasportförbundet. VI bedriver även elitdidrottsforskning inom framför allt vinteridrotter samt erbjuder en tränarutbildning för Skid- och Skidskytteförbundet. 

Fakta om Riksidrottsuniversitetet

Uppdraget som Riksidrottsuniversitetet sträcker sig från 2018 till 2022. Högskolan Hamstad/Malmö universitet, Gymnastik- och Idrottshögskolan/Kungliga Tekniska högskolan, Göteborgs universitet/Chalmers Tekniska högskola, Mittuniversitetet och Umeå Universitet är idag Riksidrottsuniversitet. 

Mer om Riksidrottsuniversitetet på rf.se

 

Kontakt

Agnes Wredenberg

Koordinator|Coordinator

010-142 86 26