Är du elitidrottare och vill förbereda dig för en civil karriär genom studier på universitetet? Hos oss kan du nå båda målen samtidigt. Vi är ett riksidrottsuniversitet som har full koll på dubbla karriärer och välkomnar alla elitidrottare oavsett idrott!

Vanliga frågor

Kan jag bli student på Riksidrottsuniversitetet?

Det är ditt specialidrottsförbund som intygar om du uppfyller de idrottsliga kraven för att vara student på Riksidrottsuniversitetet:

- Uttagen i svenskt junior- eller seniorlandslag.
- Tävlar på hög internationell nivå inom individuell idrott.
- Är identifierad av eller deltar i landslagets utvecklingsverksamhet.
- Bedöms på sikt kunna ta en plats i seniorlandslag eller tävla på hög internationell nivå.
- Spelar lagbollidrott i högsta divisionen på nationell eller internationell seniornivå

Hur ansöker jag till Riksidrottsuniversitetet?

Fyll i SF-intyget och maila till ditt specialidrottsförbund som intygar att du uppfyller nivån för att vara student på Riksidrottsuniversitetet.

När du blivit antagen till studier på Mittuniversitetet mailar du signerat SF-intyg till idrott@miun.se. Intyget kan skickas in när som helst under året. Du räknas som DK-student och har möjlighet till studieanpassning och tillgång till expertstöd/förmåner när signerat intyg är inskickat och du påbörjat dina studier.

Vad står DK för?

DK står för Dubbla Karriärer och innebär kombinationen elitidrott och studier, det är så vi benämner er elitidrottsstudenter.

Vad innebär anpassad studiegång?

Som DK-student finns möjlighet att anpassa studiegången utifrån individuella behov för att kunna genomföra träning och tävling/match på nationell/internationell nivå.

Det kan till exempel handla om att sänka studietakten, förlänga tiden för inlämningsuppgifter, alternativa tentamensdatum och distanslösningar. DK-koordinatorn hjälper till med detta.

Vilket expertstöd och vilka förmåner får jag ta del av som DK-student?

Förutom rätt till studieanpassning har du som DK-student möjlighet att ta del av expertstöd och förmåner som kan hjälpa dig att utvecklas idrottsligt, personligt eller underlätta ekonomiskt.

Det kan till exempel handla om fysiologiska tester, idrottspsykologiskt stöd, kostrådgivning eller andra erbjudanden. Antagna studenter informeras om vilket stöd som finns att tillgå.

Hur länge gäller mitt intyg?

Intyget gäller tills du avslutar dina studier eller inte längre uppfyller de idrottsliga kraven från ditt specialidrottsförbund. Årlig uppdatering görs via mail alternativt genom nytt intyg.

Intervjuer med studenter

Idrottakademi video Victoria

Victoria

Idrottakademi video Kennedy

Kennedy

Idrottakademi video Erica

Erica

Logo Riksidrottsuniversitet

Sidan uppdaterades 2023-05-23