Victoria Karlsson

Är du elitidrottare och vill förbereda dig för en civil karriär genom studier på universitetet? Hos oss kan du nå båda målen samtidigt. Vi är ett riksidrottsuniversitet och har full koll på Dubbla karriärer.

Att satsa på elitidrott och samtigt studera kan vara tufft. Vår uppgift är att göra det enklare för dig genom en flexibel studiegång. När du behöver fokusera på en tävlingssäsong eller intensiv träningsperiod kan vi hjälpa dig att sänka studietakten, flytta tentor eller på annat sätt anpassa din studiegång. Vi har lång erfarenhet av studenter som bedrivit Dubbla karriärer genom studier och skidåkning. Att vi nu är ett Riksidrottuniversitet innebär att vi kan erbjuda samma möjligheter för dig med elitambitioner även inom andra idrotter att studera, både i Sundsvall och Östersund. 

Du väljer den utbildning du är intresserad av och vi hjälper dig därefter att anpassa så det fungerar med ditt idrottande. Det kan i praktiken innebära att du söker ett program på helfart och tillsammans med programansvarig tas en individuell studieplan fram. Där justeras studietakten från år till år eller termin till termin. Har du frågor kring anpassning av någon specifik utbildning eller mer allmänna frågor kring kombinationen elitidrott och studier kontakta DK-koordinator

Varför Mittuniversitetet?

Vi älskar idrott! På Mittuniversitetet finns en lång tradition av forskning, utbildning och att underlätta för elitidrottare att studera. Här kan du läsa vad våra elitidrottsstudenter säger om verksamheten och vilka samarbeten vi har för att skapa en utvecklande elitidrottsmiljö med bland annat;

  • Fysiologiska tester
  • Idrottspsykologisk rådgivning
  • Karriärvägledning
  • Kostrådgivning

Vi ligger i framkant i både forskning och utveckling när det gäller idrott. För vinteridrott i absoluta världsklass. Mer om vår idrottsrelaterade verksamhet hittar du på Mittuniversitetets idrottsakademi

Ansökan och antagning

Du söker utbildning via antagning.se senast 15 april för program eller kurser du vill läsa under höstterminen, seanst 15 mars för sommarkurser och senast 15 oktober för vårterminens utbildningar. 

Fyll i Riksidrottsförbundets blankett och maila till ditt specialidrottsförbund som intygar att du är en aktuell/potentiell landslagsidrottare eller spelar i högsta ligan i en lagidrott.

Intyg att fylla i för ansökan till RIU (ifyllbar PDF-fil på svenska)

Intyg att fylla i för ansökan till RIU (ifyllbar PDF-fil på engelska)

Är du lagidrottare i näst högsta ligan (vid minst fyra nationella ligor) kan vi hjälpa dig med studieanpassning. Kontakta agnes.wredenberg@miun.se 

När du fått ditt antagningsbesked till utbildning på Mittuniversitetet skickas ifyllt och signerat intyg till idrott@miun.se

 

Är du skidåkare eller skidskytt?

Svenska skidförbundet och Svenska skidskytteförbundet erbjuder träningsverksamhet i våra elitmiljöer i Östersund (längd, skidskytte) och Åre (alpint). Som antagen på skiduniversitetet ska du studera minst 15hp/läsår. 

Intresseanmälan (längd och alpint) senast 1 mars (alpint) och senast 22 mars (längd) via Svenska Skidförbundet. 

Intresseanmälan (skidskytte) senast 1 mars via Svenska Skidskytteförbundet. 

Har du frågor?

Agnes Wredenberg, koordinator på Mittuniversitetes idrottsakademi, svarar på frågor om kombinationen elitidrott och studier.

Lotta L Olsson, studievägledare, svarar på frågor om studier, studieval och behörighet.

Kristina Hultdin, vikarie tränare alpint, Mathias Moberg, samordnare alpint, Petter Robertsson, tränare alpint (föräldraledig)

Mattias Persson, tränare längd

Anna-Maria Uusitalo, tränare skidskytte  

Länkar

Vanliga frågor

Kan jag bli student på Riksidrottsuniversitetet?

Det är ditt specialidrottsförbund som avgör om du uppfyller de idrottsliga kraven för att vara student på Riksidrottsuniversitetet. Ditt förbund intygar att du är aktuell/potentiell landslagsidrottare eller spelar i högsta ligan i en lagbollidrott.

Spelar du i näst högsta ligan (vid minst fyra nationella ligor) är du också välkommen som elitidrottsstudent på MIUN (DK-student på lokal nivå). Kontakta då idrott@miun.se

Hur ansöker jag till Riksidrottsuniversitetet?

Fyll i SF-intyget och maila till ditt specialidrottsförbund som intygar att du uppfyller nivån för att vara student på Riksidrottsuniversitetet.

När du blivit antagen till studier på Mittuniversitetet mailar du signerat SF-intyg till idrott@miun.se. Intyget kan skickas in när som helst under året. Du räknas som DK-student och har möjlighet till studieanpassning och tillgång till expertstöd/förmåner när signerat intyg är inskickat och du påbörjat dina studier.

Vad står DK för?

DK står för Dubbla Karriärer och innebär kombinationen elitidrott och studier, det är så vi benämner er elitidrottsstudenter.

Vad innebär anpassad studiegång?

Som DK-student finns möjlighet att anpassa studiegången utifrån individuella behov för att kunna genomföra träning och tävling/match på nationell/internationell nivå.

Det kan till exempel handla om att sänka studietakten, förlänga tiden för inlämningsuppgifter, alternativa tentamensdatum och distanslösningar. DK-koordinatorn hjälper till med detta.

Vilket expertstöd och vilka förmåner får jag ta del av som DK-student?

Förutom rätt till studieanpassning har du som DK-student möjlighet att ta del av expertstöd och förmåner som kan hjälpa dig att utvecklas idrottsligt, personligt eller underlätta ekonomiskt.

Det kan till exempel handla om fysiologiska tester, idrottspsykologiskt stöd, kostrådgivning eller andra erbjudanden. Antagna studenter informeras om vilket stöd som finns att tillgå.

Hur länge gäller mitt intyg?

Intyget gäller tills du avslutar dina studier eller inte längre uppfyller de idrottsliga kraven från ditt specialidrottsförbund. Årlig uppdatering görs via mail alternativt genom nytt intyg.

Intervjuer med studenter

Idrottakademi video Victoria

Victoria

Idrottakademi video Kennedy

Kennedy

Idrottakademi video Erica

Erica

Kontakt

Agnes Wredenberg

Koordinator|Coordinator

010-1428626