Mån 17 okt 12:00–13:00
Sal N102 och online via zoom

Välkommen till en lunchföreläsning om PER-modellen® som fokuserar på friskhetsfaktorer, det vill säga det friska hos de tidigt demenssjuka och att de anhöriga ska stödjas och vara utgångspunkten i arbetet.

Händer

Rekommenderat


Sidan uppdaterades 2022-09-22