Mittlyftet: Bioremediering av fiberbankar i Västernorrland BIOREM

Tis 23 apr. 10.25–10.45
Sundsvall
Kulturmagasinet, programsalen

Projektet BioRem Fiber har undersökt hur svampar, jäst och bakterier kan hjälpa till att sanera miljöfarliga tungmetaller och organiska miljögifter längs Västernorrlands kust. Projektet presenteras av Erik Hedenström, Mittuniversitetet och Sven-Åke Westman, Sundsvalls kommun.

Essvik

I det här projektet har Mittuniversitetet tillsammans med näringsliv och kommuner undersökt hur man på ett miljösäkert sätt kan plocka upp så kallade fiberbankar som bildats genom utsläpp av förorenat processvatten från trä- och massaindustrin.

I fiberbankarna har miljöfarliga tungmetaller och organiska miljögifter från utsläppen samlats vilket innebär en risk att gifterna sprids när bottnarna saneras. Därför är projektet inriktat på att bygga utrustning som gör det möjligt att ta upp fiberbankarna på ett miljösäkert sätt och att rena fiberbankarna från miljögifter med hjälp av svampar och bakterier, genom så kallad bioremidering.

Fokus är att bidra till en hållbar miljö. Samtidigt undersöker projektet också möjligheten att göra miljöarbete ekonomiskt lönsamt genom att utveckla framgångsrika arbetssätt vid sanering och skapa produkter ur det miljöfarliga avfallet.

Presentatörer: Erik Hedenström, Mittuniversitetet och Sven-Åke Westman, Sundsvalls kommun

I samverkan med: Sundsvalls och Timrå kommun. 

Plats: Kulturmagasinet, Sundsvall

Delta digitalt via Zoom

Projektsida för Bioremediering av fiberbankar i Västernorrland BIOREM

Presentationen ingår i Mittlyftet, där du kan ta del av aktuell forskning, se nedan. 

 


Sidan uppdaterades 2024-04-23