Mittlyftet: Bioremediering av fiberbankar i Västernorrland BIOREM

Tis 23 apr 10.25–10.45
Sundsvall
Kulturmagasinet, programsalen

Projektet BioRem Fiber har undersökt hur svampar, jäst och bakterier kan hjälpa till att sanera miljöfarliga tungmetaller och organiska miljögifter längs Västernorrlands kust. Projektet presenteras av Erik Hedenström, Mittuniversitetet och Sven-Åke Westman, Sundsvalls kommun.

Essvik

Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2024-04-02