Vi prioriterar vår relation med omvärlden. Det är ett strategiskt val för vår verksamhet. Vi är nämligen övertygade om att verklighetsförankrad utbildning och forskning som sker i samklang med omvärlden ger märkbara resultat. Vi söker ständigt efter sätt att samverka med olika aktörer i samhället.

Exempel på samverkan

Samverkan med The Remote Lab

Mittuniversitetet har ett samverkansavtal med The Remote Lab i Östersund. Syftet med avtalet är att stimulera till forskning kring distansarbete.  

Uppsatstävling för gymnasiet

Skriv en uppsats och vinn pris! Varje år arrangerar Mittuniversitetet en tävling för gymnasieelever som läser årskurs 2 på naturvetenskapliga eller tekniska programmen på gymnasiet. Du tävlar med e...

SHREC-projektet

SHREC-projektet hanterar utmaningen med övergången till koldioxidsnål energi. Syftet är att underlätta för företag och hushåll att investera i förnybar energianvändning för att sänka sina...

InnoHEIs

InnoHEIs  (Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation) strävar efter att utvidga högre utbildnings roll och deras...

Nytt underställ skapar arbetstillfällen

I april nästa år lanserar Woolpower ett flamskyddat underställ, en framgång för både företaget och regionen mycket tack vare samverkan med forskningsmiljön Sports Tech vid Mittuniversitetet.

Slipad strategi gav nya möjligheter

I samverkan med forskningsmiljön Nationellt vintersportcentrum gick ProSharp från känsla till att faktiskt veta. I en vetenskaplig studie mätte man hur slipningen av  skridskon påverkade åkarens...

Sidan uppdaterades 2024-01-11