Mittuniversitetet är medlem i Samverket, Sveriges första innovations- och coworkinghubb för offentlig sektor. I lokalerna i centrala Östersund bygger offentligt anställda relationer, utbyter erfarenheter och expertkunskap samt designar framtidens coworking för offentlig verksamhet.

Människor lyssnar på föredrag
Henrik Haller vid Institutionen för Naturvetenskap, Design och Hållbar Utveckling är en av de forskare som nyttjat Samverket för workshops. Foto: Mittuniversitetet.
Kvinna i grå hoodie intervjuas framför tegelbyggnad

För studentarbeten

Kvinna pratar, filmad via datorns kamera

För forskning

Henrik Haller - Samverket Ösd

För samverkan

Aktuellt

Samverket i Östersund får en fortsättning

Onsdag 31 maj firades att det tvååriga projektet Samverket nått i mål och samtidigt stod det klart att Sveriges första innovations- och coworkinghubb för offentlig sektor får en fortsättning.

Lyckad Myndighetsfestival!

Mittuniversitetet medverkade med många programpunkter när den fjärde upplagan av Myndighetsfestivalen arrangerades mellan 24-28 april och aulan på campus Östersund fylldes när Försäkringskassans generaldirektör föreläste under torsdagen.

Samverket öppnar upp i januari

Under perioden 9 januari-3 februari 2023 öppnar Samverket för samtliga medarbetare inom Samverkets alla medlemsorganisationer. Välkommen att testa Sveriges första innovation- och coworkinghubb!

Sidan uppdaterades 2023-08-10