Vi prioriterar vår relation med omvärlden. Det är ett strategiskt val för vår verksamhet. Vi är nämligen övertygade om att verklighetsförankrad utbildning och forskning som sker i samklang med omvärlden ger märkbara resultat. Vi söker ständigt efter sätt att samverka med olika aktörer i samhället.

Är du nyfiken på hur ditt företag eller din organisation kan dra nytta av våra studenter och forskare? Är du osäker på vilken utbildning eller forskningsmiljö som skulle kunna vara intressant att komma i kontakt med?

Exempel på samverkan

Uppsatstävling för gymnasiet

Vi arrangerar en uppsatstävling för gymnasieelever i årskurs två på teknik- och naturprogrammen vid ett antal gymnasieskolor i Sundsvall. Detta är ett pilotprojekt som provas i Sundsvall under 2020.

SHREC

SHREC-projektet hanterar utmaningen med övergången till koldioxidsnål energi. Syftet är att underlätta för företag och hushåll att investera i förnybar energianvändning för att sänka sina...

InnoHEIs

InnoHEIs strävar efter att utvidga rollen för högskolor och deras forsknings- och innovationsinfrastruktur.

KTP Energi Sverige

KTP Energi Sverige är ett nationellt EU-projekt som ska utveckla kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv. I projektet kan företag få hjälp av en nyexaminerad akademiker att nå sina klimatmål.

Samverkan med Örnsköldsviks kommun

Tisdag 26 mars 2019 tecknades ett nytt samverkansavtal mellan Mittuniversitetet och Örnsköldsviks kommun som sträcker sig över tio forskningsområden.

Samverkan med Timrå kommun

Timrå kommun och Mittuniversitetet har tecknat ett avtal om forskningssamarbete för ökad konkurrenskraft, förnyelse och hållbar utveckling. Med våra respektive kunskaper, kompetenser och mål kan vi...

Samverkan med Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet har ett samverkansavtal för gemensam utveckling och tillväxt. Med våra respektive kunskaper, kompetenser och mål kan vi tillsammans stärka regionen och göra...

Samverkan med Härnösands kommun

Mittuniversitetet och Härnösands kommun undertecknade 2016 ett samarbetsavtal för gemensam utveckling av kommunens verksamheter och universitetets utbildning och forskning. Avtalet omfattar totalt ...

Utmanar studenter

Företag utmanar studenter vid Information och PR programmet med skarpa uppdrag.

Nytt underställ skapar arbetstillfällen

I april nästa år lanserar Woolpower ett flamskyddat underställ, en framgång för både företaget och regionen mycket tack vare samverkan med forskningsmiljön Sports Tech vid Mittuniversitetet.

Slipad strategi gav nya möjligheter

I samverkan med forskningsmiljön Nationellt vintersportcentrum gick ProSharp från känsla till att faktiskt veta. I en vetenskaplig studie mätte man hur slipningen av  skridskon påverkade åkarens...

Samverkan med Östersunds kommun

Östersunds kommun och Mittuniversitetet har ett avtal om samverkan kring forskning och utveckling. Avtalet ska stärka och utveckla verksamheten vid campus Östersund och att bidra till en långsiktig...