Vårt alumnnätverk är ett professionellt nätverk för dig som tidigare eller nuvarande student vid Mittuniversitetet.

alumn samverkan arbetslivsanknytning

En gång student - för alltid alumn!

Kontakter skapar möjligheter, genom alumnnätverket kan du lättare hålla kontakten med dina studiekamrater och universitetet och utveckla nya. Här kan du knyta kontakter med näringsliv, organisationer och offentlig sektor vilket kan leda till givande samarbeten, kunskapsutbyte, fortbildning och göra steget ut på arbetsmarknaden kortare.

Ditt engagemang gör nytta

För Mittuniversitetet är det värdefullt att få ta del av hur det går för dig som tidigare student och skapa förutsättningar för ett fortsatt samarbete. Genom att dela med dig av dina erfarenheter från studier och arbetsliv bidrar du till att utveckla utbildningen och stärka kopplingen till omvärlden vilket är till nytta för dagens studenter och dig.

Gå med i vårt alumnnätverk
Hos oss på Mittuniversitetet räknas man som Alumn om man läst som minst 7,5 hp hos oss. Om detta stämmer in på dig, välkommen att registrera dig på vårt alumnnätverk. 

Som medlem i vårt alumnnätverk så har du möjlighet att:

  • Skapa kontakter och söka efter andra alumner i vårt alumnnätverk.
  • Få senaste nytt inom forskning, utbildning och fortbildning från Mittuniversitet.
  • Söka artiklar och kunskap i Mittuniversitetets bibliotek via inlogg från vår alumndatabas.
  • Få hjälp med förberedelserna för att arrangera en återträff för din klass.
  • Samarbeta med universitetet genom att vara mentor, gästföreläsa, delta i branschråd, ingå i expertpanel, skriva ett Kompetenskontrakt, rekrytera studenter för praktik, examensarbete eller jobb.
  • Få inbjudningar till alumnträffar, föreläsningar och seminarier som rör ditt utbildningsområde.

 

Logga in eller anmäl dig till alumnnätverket här 

Skärmklipp till alumn video

Vad är en alumn

Ordet Alumn kommer från det latinska ordet alumnus och betyder lärjunge eller skyddsling. Idag använder man ordet alumn synonymt med någon som har studerat vid ett särskilt universitet. 

Kontakt

Hilda Månsson

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

010-1428983