alumn samverkan arbetslivsanknytning

Vårt alumnnätverk är ett professionellt nätverk för dig som tidigare eller nuvarande student vid Mittuniversitetet.

Skärmklipp till alumn video

Vad är en alumn

Sidan uppdaterades 2022-11-15