alumn samverkan arbetslivsanknytning

Vårt alumnnätverk är ett professionellt nätverk för dig som tidigare eller nuvarande student vid Mittuniversitetet.

Skärmklipp till alumn video

Vad är en alumn

Kontakt

Hilda Månsson

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

+46 (0)10-1428983