Utmärkelsen Årets alumn hyllar våra tidigare studenter. Varje år utser Mittuniversitetet Årets alumn. Alla med en anknytning till Mittuniversitetet såsom personal, studenter, studentkårer och universitetets alumner har möjlighet att nominera personer till Årets alumn.

Årets alumn

Nominera Årets alumn

Utmärkelsen Årets alumn hyllar våra tidigare studenter. Varje år utser Mittuniversitetet två personer till Årets alumn. Alla med en anknytning till Mittuniversitetet såsom personal, studenter, studentkårer och universitetets alumner har möjlighet att nominera kandidater till utmärkelsen Årets alumn. 

Nominera här nedan! Sista nomineringsdag är 17 maj kl. 23.59 

Nomineringskriterier

Nomineringen till Årets alumn ska innehålla namn på mottagaren samt en motivering som bygger på en eller flera av följande kriterier:

  • ha läst minst 60 högskolepoäng, motsvarande ett års heltidsstudier, vid Mittuniversitetet eller tidigare Mitthögskolan och dess föregångare
  • ha en framgångsrik karriär efter avslutade studier
  • vilja vara en ambassadör för Mittuniversitetet och en förebild för dagens och framtidens studenter
  • ha ett personligt förhållningssätt i sin profession, som ligger i linje med Mittuniversitetets varumärke och värdegrund. 

Nomineringsprocess

Beslut om vem som ska tilldelas utmärkelsen fattas av rektor efter förslag av en beredningsgrupp med följande sammansättning: prorektor (ordförande), kommunikationschef samt representanter från respektive fakultet och studentkårer. Sekreterare i beredningsgruppen är alumnkoordinatorn.

Årets alumn erhåller ett diplom och erbjuds dessutom möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter vid universitetet.

Läs mer om alla personer som fått utmärkelsen Årets- och Månadens alumn här

Nominera Årets alumn 2021

Jobba hårt, studera dina förebilder och se till att omge dig med folk som är duktiga och som ger positiv energi.

Läs hela intervjun med Joachim Dyfvermark

Jag har mycket att tacka Mittuniversitetet eftersom det till stor del är tack vare ÖSIS, Studentidrottsföreningen i Östersund, som jag har hittat min karriär.

Läs hela intervjun med Johanna S:T Clair Renard