Utmärkelsen Årets alumn hyllar våra tidigare studenter

Spara favorit 10 okt oktober 2017
Årets alumner 2017 är Johanna S:t Clair Renard och Joachim Dyfvermark.

Varje år utses en man och en kvinna till Årets alumn. Vi är stolta över att meddela att Årets alumner 2017 är Johanna S:t Clair Renard, marknadschef på Humana assistans och Joachim Dyfvermark, reporter på SVT:s Uppdrag granskning. Firandet sker i samband med den akademiska högtiden i Sundsvall den 13 oktober. Joakim Dyfvermark är på plats då och håller en öppen föreläsning på Mittuniversitetets Campus Sundsvall. Johanna S:t Clair Renard kommer att hålla sin föreläsning i Östersund våren 2018.

Alla med en anknytning till Mittuniversitetet såsom personal, studenter, studentkårer och universitetets alumner har möjlighet att nominera personer till Årets alumn.

Kriterier

För att kunna bli utsedd till Årets alumn ska den aktuella personen

  • ha läst minst 60 högskolepoäng (tidigare 40 poäng), motsvarande ett års heltidsstudier, vid Mittuniversitetet eller tidigare Mitthögskolan och dess föregångare
  • ha en framgångsrik karriär efter avslutade studier 
  • vilja vara en ambassadör för Mittuniversitetet och en förebild för dagens och framtidens studenter
  • ha ett personligt förhållningssätt i sin profession, som ligger i linje med Mittuniversitetets kärnvärden; Närhet, Nytta och Nyfikenhet

Beslut om vem som ska tilldelas utmärkelsen fattas av rektor efter förslag av en beredningsgrupp med följande sammansättning: prorektor (ordförande), kommunikationschef, samverkanschef, representant för studentkårer. Sekreterare i beredningsgruppen är alumnkoordinatorn.

Årets alumn erhåller ett diplom och erbjuds dessutom möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter vid universitetet. De två utsedda alumnerna bjuds också in att närvara under universitetets akademiska årshögtid.

Vem vill du nominera till Årets alumn 2018?

Du som nominerat / You who nominated